PUB:De toekomst van de Bitcoin

Uit BitcoinWiki.nl
Newsreader.jpeg

Dit is de reactie van BTCWiki.nl op "De toekomst van de Bitcoin", een stuk van Rabobank op 2021-04-06.

Auteur: Wim Boonstra - Deskundige(n):


Hieronder commentaar op quotes in het stuk "De toekomst van de Bitcoin", een stuk met extreem veel misleidende quotes, een aantal onwaarheden. De auteur denkt vooral vanuit het huidige systeem, iets waar Bitcoin juist een oplossing tegen biedt (minder inflatie, minder controle over geld, meer vrijheid, kunnen opslaan van waarde voor de toekomst).

De auteur gaat volledig voorbij aan een hoop Mythes welke reeds op deze site ontkracht zijn, en negeert hoe Bitcoin de wereld beter maakt.

Zie ook De Bitcoin en andere stijlfouten


Economen kijken vaak heel anders tegen de Bitcoin aan dan mensen uit de cryptowereld

 • Misleidend: Steeds meer economen komen "in de cryptowereld" en zien de waarde

Zo lijkt Bitcoin ooit te zijn ontworpen als een betaalmiddel, terwijl tegenwoordig steeds meer mensen Bitcoin vooral zien als een nieuwe beleggingscategorie.

 • Misleidend: Bitcoin is voor verschillende mensen verschillende dingen. In Nederland werkt het betaalsysteem vrij goed en wordt het veelal als oppotmiddel gebruikt. Anderen gebruiken het weer als betaalmiddel.

[Je kunt] Bitcoin zien als een buitenlandse valuta, maar dan wel een zonder onderliggende economie.

 • Mening: Er bestaat een grote groep mensen die met bitcoin betaalt (zoals de auteur aangeeft).

Volgens vandale.nl:

(meervoud: economieën) het geheel van de financiële voorzieningen, de handel en industrie van een land: nieuwe economie rond 2000 opgekomen term voor bedrijven die actief zijn op het gebied van internet, mobiele telefonie enz.

Hier wordt het qua definities al snel lastig; er is geen land. Bitcoin heeft wel een groep bedrijven, financiële voorzieningen, en er gebeurt handel in bitcoin.

De algemene acceptatie laat al met al nog sterk te wensen over, al zijn er wereldwijd wel tientallen miljoenen mensen met een zogeheten wallet.

 • Inconsistent: De auteur lijkt inconsistent. Acceptatie door mensen is ook acceptatie, niet alleen winkels zijn belangrijk. Verder groeit het aantal winkels dat bitcoin accepteert.

Het rendement van de Bitcoin komt uitsluitend tot uiting in de prijs van de Bitcoin zelf, uitgedrukt in regulier geld.

 • Mening: Ditzelfde geldt voor beleggingsgoud.

Zonder instroom van nieuw geld kunnen de bezitters van Bitcoin hun rendement niet incasseren in regulier geld. In dit opzicht lijkt de Bitcoin op een piramidespel.

 • Mening: Veel bitcoiners zien een toekomst waar ze hun bitcoin niet in hoeven te wisselen voor "regulier geld".
 • Zie ook: Mythes

Het achterliggende probleem is zoals gezegd dat er geen onderliggende Bitcoineconomie is, waarin inkomens en uitgaven allemaal in Bitcoin luiden. Zo lang mensen hun dagelijkse inkomsten en uitgaven in regulier geld hebben, kan de Bitcoin (of welke andere willekeurige crypto dan ook) de functie van geld op zijn best zeer gebrekkig invullen.

 • Mening: Zelfs al gebruik je (live) de fiat-prijzen voor je bitcoinbetaling, dan nog is het vaak een beter betaalmiddel, zeker voor microtransacties en internationale betalingen.
 • Zie ook: Bitcoin accepteren als winkel

De rol van vermogensmiddel lijkt dan ook de belangrijkste mogelijke rol van de Bitcoin in het toekomstige financiële stelsel.

 • Mening: Dit is een zeer smalle kijk op de mogelijke toekomst van bitcoin, wereldwijd.
 • Zie ook: Bitcoin gebruiken

[De] kans dat de waarde van de Bitcoin op enig moment fors daalt, misschien wel naar nul, is wellicht net zo groot

 • Mening: Mening van de auteur?

Zoals gezegd, wordt de waarde van de Bitcoin volledig bepaald door de waarde die de enthousiastelingen eraan toekennen.

 • Misleidend: Het woord "enthousiastelingen" klinkt als hobbybeleggers, maar het gaat bijvoorbeeld (ook) om grote beursgenoteerde bedrijven en miljonairs die hun koopkracht willen beschermen met Bitcoin.

Om iets over de inflatie in de Bitcoinwereld te kunnen zeggen, zou je precies moeten weten welke goederen en diensten er in de wereld van de Bitcoin worden verhandeld, hoe groot het aandeel van ieder individueel product is in de bestedingen in Bitcoin en wat de prijsontwikkeling van ieder product (gemeten in Bitcoin) in de loop der tijd is. Alleen dan kun je een prijsindex in Bitcoin construeren en het beloop daarvan in de tijd uitrekenen. Die informatie is er echter niet en zal er ook niet komen. Want het vereist een verregaande transparantie van de Bitcoinwereld, in een mate die haaks staat op de filosofie achter de Bitcoin, waarin juist een groot belang wordt gehecht aan privacy en pseudonimiteit. De claim dat Bitcoin geen inflatie kent, is dus niet gefundeerd.

 • Misleidend: De auteur vertelt niet duidelijk of het hier over monetaire- of prijsinflatie gaat. Het is duidelijk wat de monetaire inflatie is, er is geen systeem zo transparant als Bitcoin wat dat betreft.

In een recente publicatie van PWC wordt voorgerekend dat één transactie in het Bitcoinnetwerk 750 kilowatt aan energie verbruikt.

Dat is meer dan het energiegebruik van heel Nederland en is circa dertig maal de jaarlijkse energieproductie van de kerncentrale in Borssele.

 • Misleidend: Een land met een valuta vergelijken is een oneerlijk.
 • Zie ook: Energieverbruik

En als het energiegebruik van de Bitcoin wordt vergeleken met dat van andere betaalmethoden, zoals contant of giraal geld, dan is het extreem energie-intensief. Overigens zijn er inmiddels ook crypto’s met een aanmerkelijk lager energiegebruik.

 • Misleidend: Niemand weet hoe veel energie een transactie kost. Een peer to peer Lightning-transactie, die geen bankensysteem nodig heeft, is hierdoor al snel zuiniger dan een banktransactie.
 • Zie ook: On-chain en Off-chain (2e laag-betalingen)
 • Misleidend: Er zijn geen andere "crypto's" met dezelfde eigenschappen als Bitcoin (oncensureerbaar, decentraal, permissieloos) met een lager energiegebruik voor dezelfde veiligheid.

Want als betaalmiddel voegt de Bitcoin geen echte functionaliteit toe ten opzichte van het reguliere girale geld.

 • Onwaar: Met Bitcoin kunnen zaken die met regulier giraal geld niet kunnen, zoals microtransacties en een paar euro-equivalent sturen naar China

De technologie, de distributed ledger technology, is daarentegen wel een duidelijke innovatie ten opzichte van het reguliere systeem.

 • Mening: Mening van de auteur. Er is geen beter gebruik van Blockchain dan bitcoin.

Het bestaande Chinese girale betalingsverkeer kan dit in twee seconden aan; het nieuwe DCEP-systeem is zelfs ontwikkeld voor 300.000 transacties per seconde. Ten opzichte van reguliere valuta heeft de Bitcoin als betaalmiddel dus een duidelijke achterstand.

Er wordt sinds 2015 gewerkt aan het zogeheten lightning-netwerk. Dit bevindt zich echter vooralsnog in een experimenteel stadium. Maar eigenlijk betekent deze zogeheten ‘second-layer’ oplossing niets meer of minder dan het tijdelijk omzeilen van de blockchain. Het Bitcoincircuit kan er nog ondoorzichtiger door worden. De tragiek van de Bitcoin is een beetje dat er een compleet nieuwe en revolutionaire technologie mee werd gepresenteerd, de DLT. Inmiddels zijn er andere crypto’s met hun netwerken en sommigen zijn veel sneller dan de blockchain. Sommige van deze crypto’s benaderen de verwerkingssnelheid van het reguliere betalingssysteem, zoals beschreven in deze publicatie.

 • Correct: Correct, Lightning is één van de werkende oplossingen voor microbetalingen. Het zorgt dat er geen onchaindata gebruikt hoeft te worden voor alle betalingen.
 • Misleidend: De auteur doet voorkomen alsof de Blockchain (DLT in zijn woorden) het enige/voornaamste revolutionaire is. Er wordt totaal voorbij gegaan aan zaken als het netwerkeffect en Proof of Work.
 • Misleidend: Het Lightningnetwerk schaalt op tot ver voorbij het reguliere betalingsysteem. Verder is een vergelijk oneerlijk, want bij Lightning/L2/p2p betalingen is er geen centrale partij nodig.

De DLT is een technologie die in een hoog tempo een plaats verovert in het reguliere financiële bestel.

 • Misleidend: Steeds meer banken en partijen, die eerder dachten dat de blockchain waardevoller was dan bitcoin, komen daarop terug.

[Met privacy] is op zichzelf niets [mis], maar het maakt crypto’s ook erg aantrekkelijk voor de financiële afwikkeling van criminele transacties.

 • Inconsistent: Later vermeldt de auteur dat het om een zeer minimaal deel van transactieaantallen gaat, en geeft geen verder bewijs voor de claim dat het om mogelijk grote bedragen zou gaan.

De blockchain heeft geen centrale toezichthouder. Dat is goed voor de privacy, zoals hierboven uitgelegd, maar het betekent dus ook dat er als er eens iets misgaat geen autoriteit is die het een en ander kan rechtzetten.

 • Mening: De auteur presenteert dit als een negatief punt. Bij vertrouwde betaalrelaties is het geen probleem, en waar geen vertrouwen is wordt dit juist als voordeel gezien.

Op internet circuleren verhalen over verloren wachtwoorden, over mensen die hun wallet bij het formatteren van hun harde schijf hebben gewist of mensen die hun oude computer wegdeden om zich pas veel later te realiseren dat ook hun wallet daarmee letterlijk op de vuilnisbelt is beland. De te leren les is simpel: beter opletten. Want er is dus geen centrale toezichthouder die de Bitcoingebruiker beschermt.

 • Onwaar: De auteur doet alsof het altijd problematisch is als het wachtwoord van één wallet kwijt is. Dit is een misleidend en onwaar verhaal. Door bijvoorbeeld multisig en backups worden deze problemen ondervangen.
 • Correct: Zelf je eigen bank zijn vraagt kennis en kunde. Niet iedereen zal dat zelf doen.
 • Inconsistent: Later benoemt de auteur: "Banken leveren onder meer diensten als custodian aan Bitcoinbeleggers.". Dat verkleint het risico voor verliezen van wallets.

Er zijn inmiddels ook tal van financiële dienstverleners die beleggingsproducten in Bitcoin en andere crypto’s aanbieden. In veel gevallen nemen de partijen zelf geen Bitcoins op hun eigen balans.

 • Onwaar: De meeste beleggingsproducten (ETPs) nemen juist wel bitcoin op de balans.

Helaas ontbreekt het bij dergelijke nieuwe partijen vaak aan precies inzicht van wat zij nu werkelijk aan diensten aanbieden. Vaak is er geen jaarverslag met kerndata, balansgegeven en een winst- en verliesrekening.

 • Misleidend: De auteur is kennelijk niet op de hoogte van ETPs van gerenommeerde partijen, die netjes jaarlijks (en vaker) verslagen leveren.

Los van de Bitcoin vindt de distributed ledger technologie (DLT) steeds meer haar weg bij bestaande instellingen, bijvoorbeeld in het grensoverschrijdende betalingsverkeer of het afhandelen van internationale letters of credit. Daar heeft zij vaak een grote toegevoegde waarde.

 • Mening: Steeds meer bedrijven komen erachter dat een blockchain hun problemen juist niet oplost, en dat bitcoin het enige/beste systeem is dat de waarde van blockchain gebruikt.

In veel opzichten lijkt een betaling in Bitcoin op een contante betaling. Iedere gezagsgetrouwe burger gebruikt contant geld zonder kwade bedoelingen, maar contant geld is helaas ook erg aantrekkelijk voor mensen met minder zuivere motieven. Er zijn dan ook sterke aanwijzingen dat contante betalingen, vooral met bankbiljetten in grote coupures, een forse rol spelen in het criminele circuit. Daarom pleiten sommige economen voor het terugdringen van het gebruik van contant geld (Rogoff, 2016). In Zweden heeft de centrale bank in de afgelopen decennia een gestage geldzuivering doorgevoerd, waarbij het belang van bankbiljetten met een grote waarde sterk is afgenomen.

 • Misleidend: De auteur maakt erg makkelijke vergelijkingen. Dat sommige aspecten van contant geld op Bitcoin lijken, maakt Bitcoin niet crimineel.

Veel klanten vinden het een prettig idee als zij zich bij een aantoonbaar verkeerde transactie tot hun bank kunnen wenden om deze terug te draaien. Verder werken sommige overheden er langzaam maar zeker aan om de aantrekkelijkheid van contant geld voor dergelijke transacties steeds verder terug te dringen.

 • Misleidend: De auteur mixt een oud argument (terugdraaien) met het crimineel-argument. Ze hebben niks met elkaar te maken.
 • Mening: De auteur brengt dit als positieve punten, maar minder privacy voor iedereen is niet (enkel) positief!

Tegen die achtergrond is het zeer onwaarschijnlijk dat toezichthouders zullen tolereren dat ondoorzichtige cryptonetwerken deze inspanningen teniet doen.

 • Mening: Dit is slechts een mening. Wellicht zien de meeste landen financiële privacy als een groot goed? En daarnaast: de toezichthouders kunnen bitcoin niet verbieden.

In China kan bijvoorbeeld de PBoC straks precies inzien wat in het DCEP-netwerk (de Chinese versie van CBDC) gebeurt.

 • Mening: Weeral lijkt de auteur het breken van financiële privacy een positief punt te vinden. Hij lijkt China een goed voorbeeld te vinden.

Kan de Bitcoin zich ontwikkelen tot de mondiale valuta? Nee, dat kan de Bitcoin niet.

Beleidsmakers in een valutagebied willen in staat zijn om de geldhoeveelheid binnen hun economie te beïnvloeden zodat er geen te hoge inflatie of deflatie ontstaat.

 • Misleidend: Bitcoin wordt al globaal gebruikt.
 • Mening: De auteur lijkt fan van centrale controle over geld (die ons in grote problemen heeft gebracht in de laatste jaren), veel bitcoiners zijn het daar niet mee eens.
 • Zie ook: Een betere wereld met en door Bitcoin

Het is al moeilijk genoeg om in een groep van circa twintig landen die in veel opzichten op elkaar lijken tot deze politieke samenhang te komen. De kans dat iets dergelijks op een wereldwijde schaal zou kunnen is nul.

 • Misleidend: De auteur lijkt te denken dat, om Bitcoin te gebruiken, er overleg nodig is. Bitcoin is een decentraal permissieloos netwerk waar iedereen aan mee kan doen, ook landen.

[Bitcoin is] te traag en te ondoorzichtig [om zich te] ontwikkelen als een mondiaal valuta-anker

 • Mening: Bitcoin schaalt prima, zeker met 2e-laag oplossingen kunnen decentrale betalingen (cumulatief) sneller gebeuren dan in het huidige systeem.

Beleidsmakers zullen niet toestaan dat een ondoorzichtig stelsel als de Bitcoin deze rol invult.

De Diem is er nog niet, maar mocht die er komen, in de oorspronkelijke variant, eventueel aangevuld met diverse nationale stablecoins (en succesvol zijn), dan is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde van de Bitcoin als internationaal betaalmiddel nog is. Maar ook dan resteert eventueel de rol als vermogensmiddel.

 • Mening: De Diem heeft grotendeels dezelfde problemen die Bitcoin juist oplost: inflatie, centrale contrle, en individuele controle over geld en rekeningen.

Bitcoin is beter dan Diem omdat het decentraal en permissieloos is.

Plannen voor CBDC's die de vrijheden van houders beperken zijn al bekend, Bitcoin is een uitweg uit de greep en controle van centrale banken.

[Custodial banken] zouden er ook heel veel eigen vermogen tegenover moeten aanhouden, gezien de volatiliteit van de Bitcoin.

 • Misleidend: Één bitcoin bij de bank (als tegoed) kan worden aangehouden als één bitcoin door de bank. Het is niet nodig om meer vermogen aan te houden.

Het kan zo maar zijn dat de klanten achter de wallets hun echte identiteit moeten prijsgeven aan de custodian.

 • Correct: Dit gebeurt al.

[Slapend rijk worden kan niet voor iedereen] Er is nu eenmaal geen reële Bitcoineconomie. Dus als een Bitcoinbelegger een mooie winst in Bitcoins heeft gemaakt dan moet hij, om deze winst te kunnen incasseren, iemand anders vinden om de Bitcoins van hem over te nemen. Zolang er geld vanuit de dollar- of eurosfeer naar de Bitcoin stroomt, kan de Bitcoinprijs hoog blijven of zelfs verder oplopen. Droogt die stroom op, dan kan het sentiment ook heel snel omslaan. Uiteraard kunnen er mensen veel geld verdienen als Bitcoinbelegger, maar daar staat tegenover dat er dus ook veel mensen zijn voor wie dat niet geldt. Wat dat betreft lijkt het een beetje op een loterij of een bezoek aan een casino. Je maakt kans op een mooi rendement op je inleg, maar je weet ook dat er meer mensen zijn die hun geld gewoon kwijt zijn.

 • Misleidend: Er is niemand die bitcoin langer dan 3 jaar en 4 maanden heeft vastgehouden die (tegenover de euro/dollar) verlies heeft.

Verder doet de auteur alsof dit uniek is voor Bitcoin. Uiteindelijk draait alles om vertrouwen, en dat vertrouwen wordt voor Bitcoin steeds groter.

Als iedereen zijn vertrouwen in de euro opeens verliest gaat ook die waarde richting 0.

Verder lijkt de auteur te denken dat bitcoiners terugwillen naar fiat-geld, terwijl voor steeds meer bitcoiners geldt dat ze het liefst in bitcoin blijven, en daar hun goederen mee betalen (tegen betere prijzen, als ze in euro's worden uitgedrukt)

Het feit dat ook illegale activiteiten via Bitcoin worden afgewikkeld, voorziet beleggen in Bitcoin toch een beetje van een nare bijsmaak.

 • Misleidend: Ditzelfde geldt uiteraard voor euro's.

Banken krijgen hele grote boetes voor witwassen, en veruit de meeste criminele transacties gebeuren in USD/EUR.

Het is natuurlijk denkbaar dat de blockchain wordt aangepast in die zin dat een zekere mate van transparantie voor een centrale toezichthouder de pseudonimiteit vervangt. En dat een markttoezichthouder voortaan erop toeziet of er prijsmanipulatie plaatsvindt of niet en of beleggers in Bitcoin van goede, objectief juiste informatie worden voorzien. Wie kan daar bezwaar tegen hebben?

 • Mening: De auteur laat hier nogmaals zien dat toezicht zogenaamd goed zou zijn. Hier zullen (vooral veel eerlijke burgers) het niet mee eens zijn.

Als onverhoopt mocht blijken dat, ondanks het eerder vermelde geringe aantal foute transacties, daar toch heel veel geld mee gemoeid is, kon de koers weleens rap dalen.

 • Misleidend: Aanname op aanname, en onbewezen. De auteur blijft maar focusen op zijn (onbewezen) idee dat bitcoin veelal crimineel gebruikt wordt.

Het grootste gevaar voor de Bitcoin is als zijn succes te groot dreigt te worden

 • Mening: Slechts een mening. Als Bitcoin de hoofdmunt van de wereld is, zijn veel problemen juist opgelost (ook veel problemen die door de auteur zijn genoemd, zoals prijsschommelingen).

Centrale banken zullen niet toestaan dat zij de controle over de monetaire ontwikkelingen in het eigen land verliezen aan een onbeheersbare soort alternatief geld.

 • Misleidend: De auteur lijkt te denken dat centrale banken toestemming moeten geven om bitcoin te gebruiken. Bitcoin is vrijheid van meningsuiting en informatiedeling. Er is geen toestemming nodig van CBs.

Toezichthouders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de stabiliteit van het bankwezen te versterken en zullen niet graag zien dat deze nu alsnog wordt uitgehold vanuit het schaduwbankieren.

 • Misleidend: De auteur lijkt niet op de hoogte van de grote problemen die inflatie en centrale banken hebben op de koopkracht en het vertrouwen van mensen. Bitcoin lost de grootste problemen van het huidige systeem juist op.

Al met al is mijn afdronk dat de DLT, de echte innovatie achter de crypto’s, waarschijnlijk een vaste plaats in het financiële bestel zal krijgen. De vooruitzichten van de Bitcoin als munt zijn net als die van andere crypto’s echter een stuk ongewisser.

 • Correct: Dat we niet weten waar bitcoin naartoe gaat is correct. Misschien wordt het de belangrijkste wereldmunt. Misschien stort de dollar en euro nog verder in.

30 jaar geleden was de impact die internet kon hebben ook niet voor iedereen duidelijk.

 • Mening: De auteur lijkt te denken dat Blockchain de innovatie is, een veel gehoord argument tot 2017. Sindsdien komen steeds meer partijen erachter dat de daadwerkelijke/grootste waarde zit in Bitcoin, juist niet in blockchain. Hier komen ook steeds meer banken achter.