Sidecar channels

Uit BitcoinWiki.nl

Sidecar channels zijn Lightning-kanalen waar een gebruiker zonder UTXO's (onchain bitcoin) toch een kanaal kan krijgen vanaf zijn node[1].

Een nieuwe gebruiker kan hiermee een walletprovider betalen om een kanaal aan te maken met zowel inkomende als uitgaande Liquiditeit, zonder zelf on-chain bitcoin te gebruiken.

Pool, van Lightning Labs, is bezig het mogelijk te maken dergelijke kanalen te openen. Er is (verder) nog geen brede ondersteuning van deze mogelijkheid.