Ring of Fire

Uit BitcoinWiki.nl
Voorbeeld van een Ring of Fire, geplot door CheeseRobot

Bij een Ring of Fire werken een aantal Lightning nodes samen.

Het gebruik van Lightning is gebaseerd op kanalen. Elke lightning node opent één of meer kanalen met anderen. Per kanaal wordt een hoeveelheid waarde in satoshi's gereserveerd. Die hoeveelheid noemen we de liquiditeit. Deze waarde wordt dus ter beschikking gesteld aan het lightning netwerk.

Door het reserveren van de satoshi's door de verschillende nodes ontstaat een gedecentraliseerd netwerk voor lightning betalingen. Elke lightning-betaling zoekt een weg door het netwerk tussen betaler en ontvanger en hoe meer nodes elkaar weten te vinden, hoe beter. Het totaal van verbindingen bepaalt voor een groot deel de robuustheid van het netwerk. De ultieme vorm is een peer-to-peer netwerk.

Een Ring of Fire is een manier van Lightning-kanalen openen waarmee het aantal verbindingen, en daarmee de decentralisatie, verder wordt vergroot.. Doordat een groep ringverbindingen aangaan, ontstaat voor iedere deelnemer direct een veelvoud van connecties.

Het is de bedoeling dat (bijvoorbeeld) 8 mensen een kring vormen, en naar de persoon rechts van hen een kanaal openen, van bijvoorbeeld 1 miljoen. Als iedereen dit doet, dan ontstaat er een cirkel en is er 8 miljoen sat aan liquiditeit toegevoegd aan het Lightning-netwerk. Het is daarna mogelijk om te herbalanceren met 1 transactie door de kring heen.

Stappen[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Een groep mensen zoekt elkaar op en organiseert zichzelf in een groep. Meestal wordt afgesproken welke hoeveelheid sats wordt gebruikt om te openen.
  2. Een "leider" in de groep tekent een kring met de leden erin, in een cirkel
  3. De leden kijken in de ring wie de volgende participant is (met de klok mee). Dit is degene waarmee ze een kanaal moeten openen. Vervolgens open je het kanaal voor het aantal satotshi's dat onderling is afgesproken (bijvoorbeeld 500.000)
  4. Om te voorkomen dat de kanalen al gebruikt worden door anderen buiten de ring, worden de fees (de kosten om van het kanaal gebruik te maken) tijdelijk hoog gezet
  5. De leden koppelen aan de leider terug als de kanalen open zijn. Zo houdt de leider bij hoe compleet de ring van deze groep is. Elk deelnemer heeft dan een uitgaand kanaal naar de volgende ringdeelnemer (met de afgesproken aantal satoshi's) en een inkomend kanaal van de voorafgaande ringdeelnemer
  6. Als iedereen klaar is en de kanalen geopend, wordt afgesproken wanneer de ring wordt gebalanceerd. Als de datum/tijd is gekozen, wordt het signaal gegeven de fees weer op nul te zetten.
  7. (optioneel, maar bijna altijd) Op het implementatiemoment routeert iemand, meestal de leider, een betaling door de ring en worden daarmee de kanalen gebalanceerd. Er ontstaan dan per ringdeelnemer een gebalanceerd kanaal met de voorafgaande EN de volgende ringdeelnemer. Ieder met 50% van de afgesproken waarde aan beide kanten van de balance (in het voorbeeld 2 kanalen met 250.000 aan binnenkomend EN 250.000 aan uitgaande waarde)
  8. Na de actie heeft elke deelnemer een dubbele aansluiting met iedereen in de ring en via hen met de buitenwereld. Om te zorgen dat het juiste verkeer wordt ondersteund, zal elke deelnemer zijn fees weer op de startwaarde zetten

Herbalanceren[bewerken | brontekst bewerken]

Betaling met lange route

Het voordeel van het gezamenlijk opzetten van een Ring of Fire is de mogelijkheid onderling af te spreken een eenmalige betaling rond te laten gaan. Als je een route maakt door de hele ring heen, en je betaling daar doorheen gaat, dan balanceert dat in 1 keer de hele Ring. Zie voor de details over het herbalanceren de pagina over de liquiditeit

Meedoen met rings of fire[bewerken | brontekst bewerken]

Grote / historische Rings of Fire[bewerken | brontekst bewerken]

Notepad.png

Dit artikel is een beginnetje.