PUB:Nederland moet de bitcoin in de ban doen

Uit BitcoinWiki.nl
Newsreader.jpeg

Dit is de reactie van BTCWiki.nl op "Nederland moet de bitcoin in de ban doen (Opinie)", een stuk van FD.nl op 2021-06-11.

Auteur: Pieter Hasekamp - Deskundige(n):


Een zeer ongebalanceerd stuk vanuit het CPB, waar meningen ("Bitcoin is crimineel") niet feitelijk worden onderbouwd, wordt gesproken over verbieden, terwijl dat technisch gezien niet kan, waar naar Bitcoin wordt gekeken door een bril met veel financiëel privilege (leven in een land met relatief weinig inflatie ten opzichte van veel andere landen), en waar compleet voorbij wordt gegaan aan de positieve kanten van Bitcoin.

Onze reactie:


‘Slecht geld verdringt goed geld.’ De wet van Gresham is ouder dan de economische wetenschap zelf. Al in de 16e eeuw zag Gresham dat hoogwaardig muntgeld uiteindelijk uit de circulatie verdwijnt. Het betalingsverkeer schakelde over op onzuivere munten, en later op bankbiljetten en giraal geld. De opkomst van cryptomunten zoals de bitcoin lijkt in dit patroon te passen. Cryptomunten vertonen alle kenmerken van ‘slecht geld’: onduidelijke herkomst, onzekere waardering, schimmige handelspraktijken. Doet de wet van Gresham weer opgeld?


 • Mensen zoeken naar het beste geld: hard geld, dat niet ongelimitieerd bijgemaakt kan worden en schaars is. Bitcoin is zuiverder geld dan euro's of giraal geld, dat (in het fiat-systeem) nergens op gebaseerd is.
 • Onze mening (btcwiki): Bitcoin zal als beter geld, het huidige geld (dat veel wordt bijgecreëerd en aan Inflatie onderhevig is) verdringen. Het zorgt voor een betere wereld.
 • "Onduidelijk herkomst": Bitcoin is het meest transparante geld van de wereld. Iedereen kan zien waar de bitcoin (die hij bijvoorbeeld ontvangt) vandaan komen. Dat de maker van het hele fenomeen Bitcoin onbekend is, is hier ook niet relevant, en zelfs een voordeel. Geld wordt niet beter door te weten wie het gecreëerd heeft. Nieuwe bitcoins worden gemijnd, de herkomst is duidelijk: miners mijnen een nieuw block en nieuwe bitcoins worden gecreëerd.
 • "Onzekere waardering": Bitcoin krijgt zijn prijs door vraag en aanbod. Het is (net als aandelen en buitenlandse valuta) inderdaad niet te voorspellen wat de waardering zal zijn.
 • "Schimmige handelspraktijken", zie "Bitcoin is voor criminelen"

Cryptovaluta worden juist niet in het gewone betalingsverkeer gebruikt.

 • Incorrect: Dit is een zeer westerse/Nederlandse kijk op de zaak. In Nederland hebben we een systeem wat dagelijks best goed werkt, en waar de inflatie nog niet door de massa wordt gezien. In de tientallen landen waar inflatie hoog is, zullen mensen dit anders zien. In landen als Venezuela wordt bitcoin als betaalmiddel gebruikt. In Nederland overigens ook steeds meer.

En de wet van Gresham gaat ervan uit dat het ‘slechte’ geld dezelfde garandeerde nominale waarde heeft als het ‘goede’ geld. Is dat niet het geval, dan past de wisselkoers zich aan en krijgt slecht geld te maken met een lagere waardering.

 • Inconsistent: De auteur stelt dat het slechtere geld haar waarde verliest. De afgelopen 10+ jaar heeft de euro ten opzichte van Bitcoin flink wat aan waarde verloren, dus hier maakt de auteur het punt vóór Bitcoin?

De redenering is als volgt: het bestaande geld, chartaal en giraal, is ouderwets en onveilig, omdat overheden het naar believen kunnen bijdrukken en banktransacties bovendien traceerbaar zijn. De toekomst is volgens de crypto-aanhangers aan blockchain-technologie, die ervoor zorgt dat de geldhoeveelheid maar beperkt kan groeien en dat transacties veilig en anoniem kunnen plaatsvinden.

 • Misleidend: De waarde van Bitcoin zit niet per se in "blockchaintechnologie", maar in de consensusregels. Een blockchain betekent niet dat de monetaire inflatie laag is, dat komt door de regels die bitcoiners met elkaar afspreken. Daarnaast zijn transacties niet anoniem, maar pseudoniem. En alle on-chain transacties zijn traceerbaar (beter dan het banksysteem).

Als we het overheidsgeld (dollars, euro’s) langs de bovenstaande meetlat leggen, scoort dat goed op waardevastheid. De afgelopen decennia is er nauwelijks sprake van geldontwaarding.

Dollarwaarde over tijd
 • De euro en dollar verliezen flink in waarde. Deels is dat te zien in de CPI-cijfers, en in asset-inflatiecijfers (aandelen, huizen) wordt dit nog duidelijker.
 • Sinds 1980 is er in de Verenigde Staten 236% geldontwaarding[1].
 • Zie verder Lage inflatie, maar toch is sparen lastig; hoe kan dat?

[Cybervaluta] presteren op alle punten veel slechter dan het overheidsgeld. Waardevastheid bestaat niet, het gebruiksgemak lijdt onder een gebrek aan acceptatie en de veiligheid wordt ondergraven door regelrechte zwendelpraktijken. Alleen op het aspect van privacy scoren cybertransacties goed – en die anonimiteit is precies wat ze aantrekkelijk maakt voor criminelen.

 • Correct: Wat betreft waardevastheid zijn bitcoin inderdaad niet 1:1 volgend aan euro's, in de laatste 10+ jaar hebben ze juist flink aan waarde toegenomen ten opzichte van de euro.
 • Mening: Het gebruiksgemak valt over te twisten. Bitcoin maakt het mogelijk om binnen een seconde geld naar China te sturen, met een simpele QR-code, iets wat met het huidige systeem onmogelijk is. Ook kunnen vrienden elkaar peer-to-peer bitcoin betalen door een simpele QR-code op elkaars telefoon te scannen, een stuk makkelijker dan IBAN-nummers overtypen!
 • Correct: Wat betreft "Gebrek aan acceptatie", het klopt dat het aantal winkels dat bitcoin accepteert een stuk lager is dan de winkels die euro's accepteren.
 • Mening: "De veiligheid wordt ondergraven door regelrechte zwendelpraktijken" is een niet-juiste framing. Bitcoin wordt voornamelijk gebruikt door mensen die het fiat-systeem niet (meer) zien zitten voor waardeopslag, en voor wie het fiat-systeem niet meer werkt (hoge inflatie in hun land).

Bitcoin wordt ook gebruikt door mensen die geen toegang hebben of krijgen tot het bancaire systeem. Verder wordt er geen onderbouwing gegeven van de bewering: zwendelpraktijken

Cryptovaluta zijn buiten het criminele circuit dus ongeschikt als rekeneenheid en betaalmiddel; het gebruik als waarde-opslag is gebaseerd op de hoop dat cryptomunten ooit écht geld zullen vervangen. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Cryptomunten zijn in wezen geen geld[..]

 • Mening: Dit is slechts een (ongeïnformeerde) mening van de auteur. Bitcoin werkt voor steeds meer mensen **beter** dan het geld van hun land. Als waardeopslag is bitcoin (zeker de laatste 10 jaar) beter dan regulier geld.
 • Misleidend: "Cryptomunten zijn in wezen geen geld" is feitelijk onjuist/misleidend: er is al een land dat Bitcoin als wettig betaalmiddel uit heeft geroepen. En volgens artikel 6:112 Burgelijk Wetboek ("gangbaar betaalmiddel") is Bitcoin wel geld.
 • Zie ook: Mythes
 • Verduidelijking: Daarnaast, bitcoin is een computer protocol net als e-mail. Een protocol is per definitie tekst aangezien het uitgeprint kan worden en daarmee speech (meningsuiting). De vrijheid van meningsuiting is verankerd in de grondwet en kan niet verboden worden.

Het uiteindelijke klappen van de cryptozeepbel is onvermijdelijk.

‘Cryptomunten zijn een contagious narrative: mensen geloven erin omdat andere mensen erin geloven.’

 • Mening: Dit is een mening, bitcoiners denken dat Bitcoin de (meeste) waarde in het geldsysteem zal overnemen.
 • Verduidelijking: De euro is ook een systeem dat bestaat omdat mensen erin geloven. Als dat geloof verdwijnt, houdt de euro ook snel op te bestaan.
 • Verduidelijking: De bitcoin blockchain werkt al ongeveer 10 jaar ononderbroken.

Inmiddels zetten diverse landen stappen om de cryptohype in te dammen, vanwege schadelijke gevolgen – fraude, crimineel gebruik, gokverslaving, financiële instabiliteit en niet te vergeten de enorme energieverspilling bij de productie.


 • En andere landen accepteren Bitcoin als wettig betaalmiddel...
 • Zie ook Energiegebruik.


Nederland blijft daarbij achter: er zijn pogingen gedaan om het toezicht op handelsplatforms aan te scherpen, maar zonder veel succes.

 • Incorrect: Nederland heeft één van de zwaarste toezichten ter wereld. Zo zwaar zelfs, dat de rechter de DNB heeft teruggefloten.

Deze week werd bekend dat China, na een eerder handelsverbod, nu ook bitcoin-accounts op sociale media blokkeert. Nederland blijft daarbij achter....

 • Verduidelijking: Auteur wenst kennelijk dat in Nederland de sociale media ook gecensureerd worden, zoals bij goede voorbeeld China, en de vrijheid van meningsuiting omver gewalst wordt....

De recente ontwikkelingen laten zien dat het tijd is om in actie te komen: hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen van de uiteindelijke crash.

 • Mening: Ditzelfde kan gezegd worden over de monetaire inflatie in het huidige fiat (euro/dollar)systeem.

De ultieme stap is een totaalverbod op productie, handel en zelfs bezit van cryptovaluta.

 • Mening: Een verbod op valuta betekent dat mensen geen toegang meer krijgen tot een eerlijk, transparant, niet-discriminerend, waardevast, snel betalingssysteem. Oproepen tot een verbod (wat overigens onmogelijk is, zonder wereldwijde coördinatie en totalitaire maatregelen), zonder de positieve kanten überhaupt te benoemen, en zonder argumenten te onderbouwen, is een wat domme mening, en oneerlijk naar miljoenen mensen voor wie Bitcoin hun financiële uitweg is uit een slecht systeem (fiat).
 • Zie ook: Een betere wereld met en door Bitcoin

[Cryptomunten hebben] zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.

 • Misleidend: Hetzelfde geldt voor euro/dollar.

Zie ook: Mythe: Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde (maar andere dingen wel)

Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen.

 • Mening: Hier zijn we het deels eens: nu Bitcoin steeds meer geaccepteerd wordt, zou het dom zijn om (als Nederland zijnde) als laatste in beweging te komen, en Bitcoin niet te accepteren.