PUB:Bitcoins 'minen' lucratief, maar gevolgen voor stroomvoorziening groot

Uit BitcoinWiki.nl

Een stuk van 18 maart op NOS.nl, vol feitelijke onjuistheden en misleidende quotes. Reacties vanuit ons hieronder. Zie ook De Bitcoin en andere stijlfouten.


[Het] minen, oftewel delven, kan een goede inkomstenbron zijn. Maar daar zit een keerzijde aan: het kost veel stroom.

 • Mening: "Veel" is een mening van de auteur en impliceert "meer dan nodig of wenselijk is". Het is afhankelijk van je mening over bitcoin of het veel, weinig, of precies genoeg energie gebruikt.
 • Zie ook: Energieverbruik

'Miners' controleren of bitcointransacties veilig zijn, en er geen fraude wordt gepleegd.

 • Fout: Miners controleren NIET of transacties veilig zijn. Ze controleren enkel of ze geldig zijn.

[De] miner die als eerste de juiste oplossing vindt, verdient 6,25 bitcoins.

De 6,25 BTC is enkel de subsidie. Hiernaast verdient de miner ook transactiekosten, dit wordt een steeds groter percentage ten opzichte van de subsidie. Daarnaast gaat de subsidie omlaag over tijd en hoeft de miner de 6,25BTC niet te claimen.

En die speciale computers gebruiken relatief veel stroom. Van de totale hoeveelheid stroom die opgaat aan minen, gaat het meeste naar bitcoins. [..] Het is een wereldwijd fenomeen, maar het is tegelijkertijd een ietwat schimmige wereld.

 • Misleidend: Het lijkt hier enkel te gaan over het minen van digitale munten, niet van goud en dergelijken (wat veel meer energie kost).

Minen schimmig noemen is hetzelfde als coca cola schimmig noemen; dat zij niet in de keuken laten kijken maakt het product toch niet schimmig?

Miners gaan naar plekken waar elektriciteit goedkoop is. Dat is bijvoorbeeld het geval op plekken waar waterkrachtcentrales een overcapaciteit aan stroom leveren in het regenseizoen of waar goedkope kolen voorradig zijn en stroom nog wordt opgewekt in kolencentrales.

 • Misleidend: De termen energie en stroom worden meerdere keren in het artikel door elkaar gebruikt; de term "stroom" wordt gebruikt waar "energie" correcter is.

Bijvoorbeeld: waterdammen die te veel energie leveren, kunnen bitcoin minen. Hierdoor leveren de groene dammen meer geld op, wat goed is voor de waarde van deze dammen.

Verder komt er meer energie uit bronnen die anders weggegooid zouden worden (zoals flaring en methaan). Dit wordt in berekeningen vaak omgerekend naar kWh (stroom), maar dat betekent niet dat de uitkomst van deze berekening op energieniveau te vergelijken is met (enkel) opgewekte stroom.

De computers zijn continu bezig met sommen oplossen en dat slurpt stroom.

 • Fout: Steeds meer miners zetten hun miners enkel aan bij goed aanbod van (groene) stroom. Continu minen gebeurt steeds minder.
 • Mening: Stroom "slurpen" is een sturend woord, wat impliceert dat het minen onevenredig veel stroom zou gebruiken.

Er zijn [overheden] die het minen verbieden. Een voorbeeld van zo'n plek is Abchazië [..]. Goedkope stroom maakte de regio, die al jarenlang kampt met politieke en economische instabiliteit, interessant voor miners [..] Het stroomnetwerk in Abchazië kon dat echter moeilijk aan. De stroom viel regelmatig uit.

 • Misleidend: Correct maar ook misleidend. De overheid subsidieerde stroomgebruik door lage prijzen. Dit gebeurde zonder limiet. De overheid wilde/zorgde dus dat (veel) energiegebruik voordelig was, wat economisch gezien leidt tot meer vraag.

En hoe meer mensen minen, des te sneller de wiskundige puzzels worden opgelost. Daarom wordt de moeilijkheidsgraad iedere twee weken verhoogd.

 • Fout: Aangepast, niet verhoogd. De moeilijkheidsgraad kan ook omlaag.
 • Fout: De aanpassing is niet elke 2 weken maar elke 2016 blokken. Als er minder wordt gemined kan dat langer dan 2 weken duren.

Op dit moment gaat circa 1 procent van het wereldwijde stroomverbruik op aan cryptomining.

 • Fout: Totale energieconsumptie is globaal 113,009 TWh (cijfers uit 2017). Alle bitcoinminers bij elkaar gebruiken tussen de 80 en 120 terawattuur per jaar. Dat is 0.1%, een factor 10 verschil/fout.

Als je kijkt naar de klimaatdoelen en de CO2-reductie waar men naar streeft, moet je je afvragen of het wel gepast is om dit op wereldwijde schaal te doen. Er worden weliswaar alternatieve manieren van minen ontwikkeld die veel minder stroom verbruiken, maar voor veel mensen gaat geld nog altijd voor.

 • Misleidend: De auteur doet alsof stroom en energie gelijk/inwisselbaar zijn.

Verder negeert de auteur compleet hoe bitcoin kan/zal leiden tot een stuk groenere wereld.