PUB:Bitcoin verbruikt meer energie dan een grote luchtvaartmaatschappij die 200 miljoen passagiers per jaar vervoert, aldus nieuw onderzoek

Uit BitcoinWiki.nl
Newsreader.jpeg

Dit is de reactie van BTCWiki.nl op "Bitcoin verbruikt meer energie dan een grote luchtvaartmaatschappij die 200 miljoen passagiers per jaar vervoert, aldus nieuw onderzoek", een stuk van Businessinsider.nl op 20 maart 2021.

Auteur: Sophie Kiderlin - Deskundige(n):

Als de prijs stijgt, dan stijgt ook de CO2-uitstoot. Dit heeft ermee te maken dat hogere prijzen voor de bitcoin zorgen voor meer activiteit van zogenoemde ‘miners’ die betrokken zijn bij het goedkeuren van transacties.

  • Fout: Er is sprake van een tweede-orde effect. De prijs heeft geen invloed op het mining proces; Het minen van een blok op het Bitcoin netwerk duurt ca. 10 minuten. Een blik heeft een maximale grootte van 1Mb. Dit blijft hetzelfde ongeacht hoe druk het is op het netwerk. Echter, als de prijs van de bitcoin stijgt, dan kan een miner meer waarde (stroom) besteden aan het vinden van het blok en de daaraan gekoppelde mining reward en fees. Als er extra energie moet worden opgewekt voor het vinden van die blokken, en die energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld een kolencentrale, dan stijgt de co2 uitstoot. Echter, een miner heeft er belang bij om de goedkoopste energiebron te vinden. Vaak is dat juist een overschot aan wind-, zonne- of bijvoorbeeld waterkracht-energie. Dus hoewel het energieverbruik stijgt, hoeft dat niet altijd te betekenen dat de co2 uitstoot ook meestijgt.

Een ander punt van zorg is dat veel van de hash power (energieconsumptie) uit China afkomstig is, waar de overheid mining actief stimuleert en waar de elektriciteitsprijzen heel laag zijn dankzij het gebruik van kolen.

  • Onwaar: Bruinkool is inmiddels niet meer goedkoper dan renewables. Mede hierdoor zien we de laatste jaren een aanzienlijke vergroening in de Bitcoin space. Dit zal alleen maar verder toenemen
  • Mening: Tevens is er een nieuwe trend ontstaan waarbij Bitcoin in het gat van energieverspilling sprint en gebruik maakt van wat anders verspilde energie zou zijn.
  • Zie ook: [[1]]
Estimated Energy Consumption in 2017.

De cryptomunten die de centrale banken daarentegen voorstaan, zouden weer een minder zware impact hebben, aldus het rapport.

  • Mening: Dit is niet bewezen. Ook de CBDC's zullen gebruik maken van server opslag en ook dit zou een vergelijkbare hoeveelheid aan energie gaan kosten.

Democratisering en decentralisering van geld zijn weliswaar waardevol, “maar de negatieve aspecten wegen veel zwaarder. Anonimiteit stimuleert en ondersteunt criminele activiteiten”, schrijven de onderzoekers.

  • Onwaar: De meeste criminele activiteiten en witwas praktijken vinden plaats via het "reguliere" systeem. Verschillende studies hebben dit al reeds uitgewezen.
Illicit entities Bitcoin.jpg

Zoals bovenstaand te lezen is, bedroeg het totale aantal aan fraudeleuze transacties circa 11 miljard. Het klopt dat dit zeker niet weinig is. Maar het totale aantal fraudeleuze en illigale transacties via het reguliere systeem wordt geschat tussen de 800 en 2.000 Miljard US dollar. Link

Het rapport van Bank of America komt daarnaast met een bredere evaluatie van bitcoin en concludeert dat de prijsstijging de belangrijkste reden is om in bitcoin te investeren – en niet de bescherming tegen inflatie of diversificatie.

  • Onwaar: Bitcoin is de enige asset met echte "price discovery". Tevens is er bij Bitcoin sprake van digitale schaarste en is het "harder" dan goud. Zie hiervoor ook het Stock2Flow model van PlanB. Het idee dat Bitcoin alleen speculatieve waarde heeft is dus niet alleen feitelijk onjuist maar ook misleidend.