Mining schema

Uit BitcoinWiki.nl

Om de opbrengst van het minen te verdelen onder de deelnemers van een peel, hanteren mining pools verschillende schema's. In zo'n schema is gedefinieerd wat de reward is voor iedere deelnemer.

Share[bewerken | brontekst bewerken]

Een Share (aandeel) is een van de basisconcepten van mining in een pool. Een Share is een mogelijke oplossing van een blok met een lagere moeilijkheidsgraad dan die voor het blok zelf nodig is. Door deze lagere moeilijkheidsgraad vinden afzonderlijke miners meer Shares, en kan de pool operator aan de hand daarvan bepalen wat het aandeel van de miner is in de pool.

Voor het berekenen van het aandeel van een individuele miner, en de daarbij behorende reward, zijn verschillende schema's mogelijk:

Pay-per-Share (PPS)[bewerken | brontekst bewerken]

Bij Pay-per-Share krijgt de miner een reward per bijgedragen share, of de pool een blok vindt of niet. De hoogte van deze reward wordt bepaald op basis van de kans dat de pool daadwerkelijk een blok vindt. Deze methode geeft voor de miner een constante inkomstenbron, maar is voor de pool operator wat risicovoller.

Full Pay-Per-Share (FPPS)[bewerken | brontekst bewerken]

Full Pay-Per-Share (FPPS) is hetzelfde als Pay-Per-Share Pus (PPS+)en zijn vergelijkbaar met PPS. Het enige verschil is dat de pool ook de totale transactie fees uitbetaald die zijn opgenomen in het blok.

Proportioneel[bewerken | brontekst bewerken]

Hierbij wordt een (exponentieel) gemiddelde van de miner hashrate bijgehouden. Op het moment dat een blok wordt gevonden wordt naar rato van het aandeel van de miner in de pool de reward uitbetaald.

Pay-per-last-N-shares (PPLNS)[bewerken | brontekst bewerken]

Deze methode lijkt op het proportionele uitbetalingsschema maar kijkt hierbij naar de laatst N blokken. Als N = 100 dan wordt de reward berekend op basis van de bijdrage aan de laatste 100 blokken en de totale bijdrage over die 100 blokken. Dit mechanisme zorgt voor een motief om niet steeds van mining pool te wisselen, waardoor de totale hashrate van de pool minder fluctueert.