Elliptic Curve-cryptografie

Uit BitcoinWiki.nl

Elliptische curve-cryptografie (ECC) werkt door gebruik te maken van de wiskundige eigenschappen van elliptische krommen om veilige cryptografische sleutels te genereren. De private key en de public key zijn via wiskundige formules aan elkaar gekoppeld, maar de public key kan vrij worden gedeeld omdat de private key daar niet uit te herleiden is. ECC wordt naast binnen Bitcoin veel gebruikt in moderne beveiligingsprotocollen, waaronder Transport Layer Security (TLS).

In ECC worden punten op een elliptische kromme gebruikt om sleutels te creëren. De basis van ECC is het logaritme dat, afhankelijk van de private key, een andere curve genereerd. Je kan elk punt op de curve zien als een public key. Als je alleen het puntje kent, kan je de specifieke curve daar nooit uit herleiden, zelfs niet met enorme computerkracht.

In de voorbeeld rechts zie je een eenvoudige weergave van 2 curves (rood en oranje) die elkaar op punt A raken. Met alleen punt A kun je de curve niet afleiden.

Elliptic Curve .png


In de toekomst wordt dit wellicht wel mogelijk met quantum computing, maar daar zullen andere technieken voor worden toegepast. Dit speelt dan niet alleen bij Bitcoin, maar ook in de IT-beveiliging van banken en data-encryptie.