Digiconomist

Uit BitcoinWiki.nl

Digiconomist is de Engelstalige site van DNB-medewerker Alex de Vries. Het doel van de site is, volgens de 'About' pagina, het aan de kaak stellen van onbedoelde gevolgende van digitale trends. In het bijzonder de gigantische invloed op het milieu dat de cryptovaluta Bitcoin heeft als gevolg van het gebruikte miningmechanisme.

Veel van de aangehaalde getallen over energiegebruik geven een verkeerd beeld door onjuist weergave, het weglaten van cruciale details en andere verdraaiingen. Met opzet, zo lijkt het, om Bitcoin in een kwaad daglicht te stellen.

De publicaties van Digiconomist worden nogal eens door de pers en media aangehaald als ware het een bron van absolute waarheid. BitcoinWiki kan dat niet laten passeren en daarom geven wij hier de feiten juist en eerlijk weer.

Financiële prikkels voor het delven van een blok[bewerken | brontekst bewerken]

Miners maken elke 10 minuten een blok van de Bitcoin blockchain. Elk blok bevat ruwweg 2000 transacties van gebruikers. Daarnaast bevat elk blok 1 transactie welke de opbrengst (reward) voor de miner bevat: momenteel (2022) 6,25 Bitcoin. Deze opbrengst is de motivator voor de ondernemer om überhaupt te investeren in hardware en elektriciteit om met mining mee te doen.

Ook als er (hypothetisch) geen enkele transactie zou worden aangeboden, worden ('lege') blokken gedolven, met enkel de reward. Zo ontstaan er nieuwe bitcoins en wordt de stapel bestaande bitcoins steeds groter. (Begin 2022 staat de teller op 18,9 miljoen -van de 21 miljoen totaal ooit). De elektriciteitskosten worden bijna geheel aangewend om nieuwe bitcoins te 'vervaardigen', niet om transacties te verwerken.

Het delven van bitcoins gaat in de loop van de jaren steeds trager verlopen, zie halving**. Rond 2030 is naar verwachting 99% van alle bitcoins gemined. Om het netwerk gaande te houden zijn de miners dan bijna volledig aangewezen op de andere inkomstenbron: de fees. Hoeveel fees gebruikers dan bereid zijn te betalen in hun transactie opgenomen te krijgen, is onbekend. Anders gezegd: momenteel liften de transacties mee op het minen van nieuwe bitcoins, transacties worden 'gesubsidieerd'.

Het Bitcoin netwerk wordt geacht honderden, zo niet duizenden jaren te functioneren. De Bitcoins die nu gedolven worden zullen dus nog honderden jaren gebruikt worden. Dit is te vergelijken met goud: het kost veel om 1 gouden munt te delven (plm 1500 euro), maar dan heb je een middel om te sparen en betalen dat generaties lang mee gaat (Romeinse gouden munten hebben nog steeds hun goud-waarde). Bestaat eenmaal een gouden munt, kost het weinig om deze van eigenaar te laten veranderen (een autorit of aangetekende en verzekerde verzending). Zo zal het ook met Bitcoin gaan.

Rekenvoorbeeld[bewerken | brontekst bewerken]

Vergelijk blokken nu en toekomst. (omdat de koers van Bitcoin heftig fluctueert, de gekozen getallen als indicatie zien; bovendien zijn de getallen sterkt afgerond om het inzichtelijk te houden)
Huidig blok (2022) Blok in 2032
 • 1500 on-chain transacties
 • Gemiddelde fee: $3
 • Totale fees per blok: $4.500
 • Mining reward: 6,25 Btc à $40.000 = $250.000
 • Fees als percentage van totale bruto miner opbrengst: 1,77%
 • Elektra verstookt: 60% x $254.500 = $152.700
 • 1500 on-chain transacties
 • Gemiddelde fee: $50 (aanname)
 • Total fees per blok: $75.000
 • Mining reward: 0,178 Btc à $200.000 (aanname) = $35.600
 • Fees als percentage van totale bruto miner opbrengst: 68%
 • Elektra verstookt: 60% x $110.600 = $66.360

We zien dus dat over een jaar of 10 het elektraverbruik minder dan de helft zou kunnen zijn t.o.v. 2022. En dat de miners meer en meer afhankelijk zullen worden van de fees.

(Aanname in bovenstaande berekening: miners besteden 60% van hun opbrengsten aan elektra. 10% is winstmarge en 30% afschrijving en operatie-kosten).

Algemene opmerkingen[bewerken | brontekst bewerken]

"Per-transactie" waarden: alleen on-chain[bewerken | brontekst bewerken]

Een bitcointransactie is niet te vergelijken met een banktransactie. Alle onderzoeken negeren 2e-laag-oplossingen, waar duizenden transacties worden gedaan met een enkele on-chaintransactie.

De auteur gaf overigens in 2021 in een CryptoCast-podcast toe dat hij begrijpt dat het energiegebruik niet stijgt met het aantal transacties.

Zie ook: Energieverbruik


Landvergelijkingen[bewerken | brontekst bewerken]

Bitcoin is een wereldwijde technologie. Een vergelijking met een land is onlogisch, (zeker) omdat landen zo verschillen. Vaak wordt met dergelijke vergelijkingen enkel het stroomverbruik vergeleken met energieverbruik. Stroom is maar een deel van energiegebruik.

Zoals Cambridge zegt:

[Country] comparisons without additional context provide only limited insight given the huge disparities between nations. The size of a country, both in geographical and population terms, does not always correlate with energy usage. [..] It should not be surprising that the energy footprint of a single large city in a developed country can match the total level of an emerging economy.


Belangenverstrengeling: DNB[bewerken | brontekst bewerken]

Op de about-pagina geeft de auteur niet aan dat hij werkzaam is bij De Nederlandsche Bank. Aangezien Bitcoin een (schaars) alternatief is voor geld dat door centrale banken wordt uitgegeven, kan dit worden geïnterpreteerd als belangenverstrengeling.

Digiconomist Bitcoin Energy Consumption Index (BECI)[bewerken | brontekst bewerken]

De BECI van Digicononist probeert een inschatting te maken van het energiegebruik van Bitcoin.

 • De hoofd-aanname is dat het energiegebruik van bitcoin per definitie slecht is. Er wordt gezegd dat er "huge amounts of energy" worden gebruikt. Door Proof of Work is Bitcoin het enige decentrale permissieloze geld, waar iedereen aan kan meedoen, en veel mensen (financiële) vrijheid geeft. Een lezer die de (potentiële) positieve kanten belangrijk vindt, zal het mogelijk niet "huge amounts" vinden.
 • Op de pagina staat prominent de effecten per bitcointransactie, dat is al een niet-complete vergelijking. Ook de vergelijkingen met landen is een misleidende.
 • Het stuk zegt (opgehaald op 2 januari 2022) dat de meeste mining in China gebeurt. Dit is al vele maanden niet meer het geval. Verdere aannames over (fossiel) energiegebruik lijken de energiemix van China nog mee te nemen.
  • De gehele CO2-berekening lijkt uit te gaan van 70% mining in China, dat is momenteel ongeveer 0%. Zie het hoofdstuk "Locating miners".
  • Deze CO2-getallen worden ondanks deze veranderde brondata, toch nog gebruikt in nieuwe tweets.
 • De auteur lijkt in basis aan te nemen dat bitcoinminers gebruik maken van dezelfde energiemix als het hele land. Als 50% van de miningpower in een land zou staan waar 50% fossiele/vuile energie wordt gebruikt, dan wordt dat meegenomen als 50% x 50% = 25% fossiel/vuile mining.
  • Mining zal altijd goedkope energie zoeken, uit puur economische overwegingen. Overtollige energie is goedkoper, dus het is aannemelijk(er) dat bitcoin schonere energie gebruikt dan het land-gemiddelde waar de miners staan.
 • Vergelijkingen met VISA is een niet-complete vergelijking. Ook hier wordt weer de onjuiste per-transactie-vergelijking gemaakt. Ook is VISA maar een klein deel van het wereldwijde betaalsysteem. Een eerlijkere vergelijking neemt alle systemen mee, dus ook alle creditcardmaatschappijen, Currence-systemen en centrale banken.
  • Het energiegebruik van Bitcoin is niet afhankelijk van het aantal transacties. Of er nu 0 of 2000 transacties zijn in een blok, er wordt evenveel energie gebruikt.
 • Het stuk stelt dat er maximaal 7 transacties per seconde zijn. Dat is onwaar, maar er wordt wel verder gebouwd op deze conclusie.
 • De auteur stelt dat Lightning onpraktisch is op een substantiële schaal. De aannames (iedereen heeft een UTXO nodig) zijn onjuist.
 • Vergelijk energieverbruik
  In de vergelijking met goud wordt een vergelijking gemaakt met de waarde van één bitcoin: hoeveel kost het minen van een goudhoeveelheid tegenover dezelfde monetaire waarde aan bitcoin. Daar komt Bitcoin slecht uit de bus. Er wordt echter compleet voorbij gegaan aan het feit dat bitcoin minen niet puur bedoeld is om nieuwe bitcoin te maken, maar ook vooral voor de beveiliging van het netwerk. Onderzoek van Ark Invest (rechts) laat ook zien dat de goudindustrie veel meer energie gebruikt dan Bitcoin.
  • Als Bitcoin meer gebruikt wordt, zal het energiegebruik niet evenredig toenemen met de nieuwe transacties.
  • Er zijn veel meer kosten dan alleen het minen bij het goud: ook transport, opslag en bewaken. Deze worden niet meegenomen aan de goud-kant van de vergelijking maar zijn wel relevant, aangezien ze wel in de bitcoin-kant van de vergelijking zitten.
  • Goud maakt bij het delven gebruik van zware metalen en kinderarbeid.
  • Cambridge geeft aan dat alleen het minen van goud al meer TWh gebruikt dan bitcoin.
  • Zie verder "Bitcoin en het energieverbruik is niet nodig want euro/goud/... werkt prima!".
 • De auteur stelt: "Bitcoin could potentially switch to such an consensus algorithm". Lees Proof of Work wat de problemen zijn met dergelijke systemen.
 • Conclusie is een geschat gebruik van 204.50TWh aan elektriciteit per jaar. Dit ligt op het moment van schrijven (2 januari 2022) 41% hoger dan de inschatting van Cambridge.

Bitcoin Electronic Waste Monitor (EWM)[bewerken | brontekst bewerken]

De EWM bekijkt hoeveel elektronisch afval bitcoin-mining genereert.

 • Basisaanname is dat apparatuur 1.5 jaar meegaat, terwijl veel S9-miners (uit 2017) nog steeds worden gebruikt.
 • Nog aan te vullen

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook: Energieverbruik

Zie ook: Een betere wereld met en door Bitcoin