Colored Coins

Uit BitcoinWiki.nl

Colored Coins zijn een groep van manieren voor het maken en beheren van activa bovenop de Bitcoin Blockchain.

De scripttaal van Bitcoin is oorspronkelijk ontworpen als een valuta, maar maakt het mogelijk om kleine hoeveelheden metadata op te slaan op de blockchain, die gebruikt kunnen worden om instructies voor beheer van activa weer te geven.

We kunnen bijvoorbeeld in een Bitcoin-transactie coderen dat 100 eenheden van een nieuw aandeel/token zijn uitgegeven en nu bijgeschreven staan op een bepaald Bitcoin-adres. Een portemonnee met colored coins kan een Bitcoin-transactie maken die codeert dat 50 eenheden van een aandeel van het ene adres naar een nieuw adres worden gestuurd, enzovoort.

Aan die eenheden (of "digitale tokens") wordt waarde in de echte wereld gekoppeld door de belofte van de uitgever van het activum om ze in te wisselen voor bepaalde goederen of diensten. Een bioscoop met 100 zitplaatsen kan bijvoorbeeld 100 eenheden uitgeven van een "bekijk film X op tijdstip Y"-actief en beloven elke eenheid in te wisselen voor een recht op toegang tot een bepaalde filmvoorstelling.

Het voordeel van het gebruik van de Bitcoin-blockchain is dat het gebruik maakt van de sterke punten van Bitcoin, zoals onveranderlijkheid, onvervalsbaarheid, gemak van overdracht, robuustheid en transparantie, waardoor het manipuleren van activa met ongekende veiligheid en gemak mogelijk wordt.

Er is door het RGB-project doorgebouwd op het concept van Colored Coins.