Een betere wereld met en door Bitcoin

Uit BitcoinWiki.nl
Versie door Marnix (overleg | bijdragen) op 10 okt 2023 om 13:24

Sommigen zien Bitcoin als het einde van de wereld, anderen als het begin van een nieuwe, betere wereld.

Hieronder een lijst met redenen waarom Bitcoin de wereld een stuk beter kan maken. Zie voor het contrast ook mythes over Bitcoin en zwaktes van Bitcoin.

Koopkracht blijft bewaard

Bitcoin is een oppotmiddel. Er kunnen nooit meer dan 21 miljoen bitcoin gemaakt worden, dus als je een bepaald percentage van dat aantal hebt, wordt dat percentage nooit minder (tenzij je het uitgeeft, natuurlijk). Dus op het moment dat je hard voor je geld werkt en wat waarde kan opslaan in bitcoin, zal dat zijn waarde niet verliezen door het willekeurig bijdrukken van eenheden.

Die garantie heb je niet wanneer je een euro of dollar spaart. Euro's en ander overheidsgeld kan onbeperkt gecreëerd worden. Je aandeel in dit systeem verwaterd dus over tijd.. Officieel wordt dit door overheden beperkt door de inflatie te beperken, er is zelfs een doelstelling om die op maximaal 2% per jaar te houden. In het geval van 2% inflatie, verlies je in 10 jaar bijna 20% van je koopkracht. Dit officiële getal heet het CPI (consumenten prijsindexcijfer). Dit is echter een beperkte greep uit de goederen die mensen kopen die de ware inflatie niet accuraat weergeeft. Niet alles wordt hier namelijk in meegenomen; de huizenprijzen zijn hiervan het beste voorbeeld: het is een eerste levensbehoefte maar de koop- en huurprijzen rijzen de pan uit. Ook worden veranderend koopgedrag (biefstuk is te duur dus ik koop een stuk kip) en 'shrinkflation' (het kwantitatief of kwalitatief minder worden van hetzelfde product) hier niet in meegenomen.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, is er geen monetaire inflatie. Overheden hebben geen grip op het aantal bitcoin en daarmee is er geen inflatie. Als ik nu een brood kan uitsparen en vastzet in bitcoin, kan ik over 10 jaar daarvan weer een brood kopen. Dat heeft voor een consument in de westerse wereld veel voordeel, maar bedenk ook en vooral wat die inflatie betekent voor de mensen in derdewereldlanden, die een véél slechter monetair beleid hebben en waar het geld op maandelijkse basis de waarde verliest.

Het wordt (voor bedrijven) weer mogelijk kapitaal vast te houden

Het is voor bedrijven nu niet aantrekkelijk om kapitaal (euro's en dollars) aan te houden. Bedrijven kopen hun eigen aandelen terug, doen overnames en proberen hun reserves zo laag mogelijk te houden, omdat de waarde van euro's en dollars omlaag gaat. Hierdoor worden er geen langetermijninvesteringen gedaan, maar moet alles zo snel mogelijk geld opleveren en wordt al het geld ook zo snel mogelijk weer uitgegeven.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, kunnen bedrijven waarde (in bitcoin) op hun balans zetten. Die waarde is niet onderhevig aan inflatie. Hierdoor worden bedrijven beter beschermd tegen dat fenomeen.

Minder consumptie: een groenere planeet met minder rotzooi

Uit een rondgang onder meer dan 300 bitcoiners werd duidelijk dat de meerderheid van de mensen die bitcoin bezit, minder zijn gaan uitgeven sinds ze bitcoin bezitten. Doordat het weer mogelijk wordt om waarde op te slaan, is het niet meer nodig om al je geld uit te geven aan onzinnige troep.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, kan waarde weer worden opgeslagen. Dit zorgt dat mensen weer willen sparen, minder troep kopen en weggooien. We noemen dit "Low Time Preference". In het boek "De Bitcoin Standaard" beschrijft Saifedean Ammous hoe de wereld eruit zag toen mensen nog low time preference hadden (toen betalen met "hard geld" (goud) nog de norm was). Een wereld waarin tijd werd besteed aan het zo goed en mooi mogelijk maken van goederen en gebouwen. Ammous beschrijft hoe de kunst, goederenproductie en samenleving als geheel is veranderd na het loslaten van de goudstandaard. Vanaf het moment dat geld ongelimiteerd kon worden bijgedrukt, en er inflatie ontstond gingen mensen op zoek naar korte termijn spaardoelen. Kwalitatief inferieure producten, die goedkoop zijn maar snel gekocht kunnen worden, winnen het van de duurdere waarvoor men zou moeten sparen. Hierdoor zie je de inflatie niet alleen terug in de prijzen van goederen, maar ook in hun levensduur, portiegroottes of repareerbaarheid. Lees hier meer over onder het kopje "Betere producten door Bitcoin".

Minder ongelijkheid

Iedereen kan en mag meedoen aan bitcoin. Er is geen centrale partij die mensen kan tegenhouden om geld uit te geven of te sparen met bitcoin. Banken beslissen niet meer of zaken onwettig zijn, dit gaat weer terug naar waar het hoort: bij de mensen zelf en rechters.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is en mensen hun bitcoin zelf in beheer hebben, is het lastiger om mensen uit te sluiten van het financiële systeem. In 2017 waren er naar schatting 1.7 miljard mensen uitgesloten van het financiële systeem. [1] Dit komt meestal door corruptie, een gebrek aan infrastructuur, wantrouwen naar financiële instellingen en soms door een gebrek aan kredietwaardigheid bij individuën. Bitcoin kan hierbij helpen omdat het een open systeem is. Deze mensen hebben vaak wel een smartphone en zijn dus in staat een bitcoin wallet te installeren. Hierdoor kunnen ze direct bitcoin ontvangen,versturen en sparen in een digitale omgeving wat tal van voordelen biedt.

Oorlog kan niet meer worden gefinancierd met inflatie

Historisch gezien wordt oorlog vaak gefinancierd door inflatie. De staat kan geld creëren om oorlog te voeren. Het creëren van inflatie gaat vaak relatief ongemerkt, en is dus veel makkelijker dan uitleggen aan je bevolking dat de belasting met x% omhoog moet omdat je door wilt gaan met een oorlog in een ver land.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, kunnen overheden geen geld bijdrukken om oorlog te financieren. Een mogelijk voordeel wat dit kan opleveren is dat onder een bitcoin standaard oorlogen moeilijker te financieren zijn omdat dit de belastingdruk verhoogd. Een ander voordeel is dat oorlogen minder lang kunnen duren omdat de geldpers er niet is om de oorlog op lange termijn te financieren. In theorie zou dit een voordeel moeten opleveren, alleen is dit niet te bevestigen zonder dat er een bitcoin standaard is.

Minder uitstoot door bitcoin

Bitcoin staat het toe om stoffen te gebruiken die anders de lucht in zouden worden gedumpt. Zo zijn er miners die draaien op methaan, en miners die gas gebruiken dat anders afgefakkeld zou worden, of nog erger: gewoon losgelaten. Methaangas is een veel sterker broeikasgas dan CO2, en bij affakkelen (zeker bij sterke wind) wordt niet alle methaan omgezet in CO2. In het minst gunstige geval zijn dit soort miners dus CO2-neutraal, en in het beste geval zorgen ze er zelfs voor dat er minder schadelijke broeikasgassen vrij komen.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is (maar nu ook al), zullen miners zo efficiënt mogelijk proberen energie te gebruiken. Dit doen ze door energie te gebruiken die anders weggegooid zou worden.

In 2022 verlengde Exxon een testprogramma om overtollig gas te gebruiken voor Bitcoin, in plaats van het te laten ontsnappen (wat slecht is voor de planeet).

Groene energie wordt winstgevender

Een waterkrachtcentrale die zijn energie niet kwijt kan, moet energie "dumpen" door het niet naar generatoren te laten lopen. Door Bitcoin kunnen deze waterkrachtcentrales ook in "de rustige momenten" geld opleveren. Hierdoor worden groene energiebronnen winstgevender, wat leidt tot meer ontwikkeling in duurzame energie.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is (maar nu ook al), zullen miners zo efficiënt mogelijk proberen energie te gebruiken. Dit doen ze door energie te gebruiken die anders weggegooid zou worden.

Uit het Financieel Dagblad:


Een Keniaans bedrijf is in december gestart met het mijnen van bitcoins met de overtollige stroom van micro-waterkrachtcentrales. Het maakt de cryptovaluta groener en de centrales rendabeler. Zo kan sneller worden opgeschaald op een continent waar 43% van de bevolking nog geen stroom heeft.

Zie ook externe link: How Bitcoin could drive the clean energy revolution.

Zie ook externe link: Bitcoin is Key to an Abundant, Clean Energy Future

Zie ook externe link: Staatsfonds Oman gaat met bitcoin bedrijf affakkelen gas reduceren

Zie ook externe link: The oldest source of renewable energy in the United States, Mechanicville Hydroelectric was saved by bitcoin


Bitcoinmining als energiebuffer

Tijdens de energieproblemen in Texas in februari 2021 hebben miners (die contracten hadden voor stroomafname) hun stroom terugverkocht aan het net, waar het beter gebruikt kon worden.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, kan mining worden gebruikt als energiebuffer, waar energie wordt gebruikt waar het meest economisch wordt ingezet. Er ontstaat een betere markt voor energie.

In Noorwegen maakte Vattenfall ditzelfde punt.

Kleinere rol voor (centrale) banken

Doordat er geen centrale partij is die bitcointransacties "regelt", is er minder behoefte aan partijen als (centrale) banken. Bepaalde contracten kunnen zelfs in het geld zelf geprogrammeerd worden, met "smart contracts".

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, kan iedereen op een eerlijke manier meedoen aan het geld. Er zijn geen centrale banken nodig om het geld te "regelen". Ze zullen daarom ook minder energie gebruiken voor hun werkzaamheden.

Minder fractioneel bankieren: minder economische crises

Elke euro wordt meer dan 10 keer uitgeleend. Als iedereen nu naar zijn bank gaat om "zijn" euro's op te nemen, dan hebben we een systeemprobleem. Dit komt door fractioneel bankieren. Fractioneel bankieren maakt het monetaire systeem instabiel.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, en mensen meer "hun eigen bank" zijn (zelf bitcoin opslaan), is het niet meer mogelijk dezelfde bitcoin 10 keer uit te lenen. Dit maakt "het systeem" stabieler.

Betere producten door bitcoin

Geplande veroudering betekent dat er producten worden gemaakt die gemaakt zijn om snel stuk te gaan. Dit is een effect van inflatie; doordat je geld morgen minder waard is, moet je snel uitgeven. Bedrijven moeten troep blijven verkopen om hun waarde te houden, aangezien ze geen geld kunnen vasthouden.

In een wereld waar bitcoin de hoofdmunt is, geven mensen hun geld vanwege deflatie minder snel uit, wat leidt tot minder troep. Mensen willen betere producten voor hun geld. En bedrijven hoeven niet meer producten te maken die snel stuk gaan. Het wordt weer waardevoller om een betrouwbaar merk te worden, waar mensen kopen vanwege goede kwaliteit in plaats van een lage prijs. Bitcoinkapitaal op de balans van een bedrijf zorgt dat een bedrijf het goed kan volhouden op de lange termijn.

Geld terugsturen naar familie voor ontwikkelingslanden

Bij veel ontwikkelingslanden zijn "remittances" een significant deel van het BBP. In El Salvador is het 20% van het BBP. Remittances zijn betalingen terug naar familie, door mensen die (bijvoorbeeld) in Amerika werken.

Deze betalingen kosten al snel 5-15% van het bedrag, dit blijft "aan de strijkstok" hangen. Door Bitcoin te gebruiken (en zeker 2e laag-betalingen), wordt dat goedkoper en houden mensen meer koopkracht over.

In Cuba wordt bitcoin ook veel voor deze doeleinden gebruikt.


Bronnen

  1. https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter2.pdf