Laatste revisie: 9 november 2018

Hier vind u een overzicht met alle meest voorkomende termen die u zult moeten begrijpen om een succesvolle crypto investeerder te worden. We zullen dit woordenboek naar verloop van tijd blijven uitbreiden.

#

Nederlands / Engels

1 u / 1 hr

Afgelopen uur

24 u / 24 hr

Afgelopen dag

7 d

Afgelopen week

30 d

Afgelopen maand

1 jr / 1 yr

Afgelopen jaar

51% aanval

Er is sprake van een 51% aanval als er meer dan 51% van de totale processorkracht in een decentraal of gedistribueerd netwerk door één groep personen wordt geleverd. In dit geval zou deze groep het betreffende netwerk kunnen stoppen, verleden transacties wijzigen, en coins dubbel uitgeven.

A

Adres

Een adres is een (tijdelijk) rekeningnummer om cryptovaluta te versturen of te ontvangen. Deze adressen bestaat meestal uit 26-35 cijferige sleutels die uit zowel letters, cijfers, als tekens bestaan.

AirDrop

Een AirDrop is een nieuwe manier van marketing. Blockchain ontwikkelaars (o.a.) kunnen ervoor kiezen om een AirDrop te houden om hun nieuwe cryptovaluta onder de mensen te brengen. In dit geval geven ze als het ware gratis coupons weg, dit is de makkelijkste vergelijking. Dit doen ze in de hoop dat hun product u bevalt en u op een later tijdstip meer coins zult kopen.

Algoritme

“Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma’s, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt.

Het doel van een algoritme kan van alles zijn met een duidelijk resultaat. De instructies kunnen in het algemeen omgaan met eventualiteiten die bij het uitvoeren kunnen optreden. Algoritmen hebben in het algemeen stappen die zich herhalen (iteratie) of die beslissingen (logica of vergelijkingen) vereisen om de taak te voltooien”.

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme

All-time-high (ATH)

Het hoogste prijsniveau dat een specifieke cryptovaluta tot nu toe heeft bereikt.

All-time-low (ATL)

Het laagste prijsniveau dat een specifieke cryptovaluta tot nu toe heeft bereikt.

Altcoin(s)

Bitcoin was de eerste digitale valuta. Alle andere cryptovaluta’s worden altcoins genoemd, wat staat voor alternatieve coins voor Bitcoin dus.

API

“Een Application Programming Interface is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken).”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

ASIC

“Een ASIC (een afkorting van application-specific integrated circuit, oftewel applicatie-specifieke geïntegreerde schakeling) is een IC die voor een specifieke toepassing is gemaakt.

Een ASIC kan ontworpen worden door gebruik te maken van een hardware beschrijvende taal zoals VHDL of Verilog. Moderne ASIC’s worden – op logisch niveau – meestal samengesteld uit functionele blokken en kunnen bijvoorbeeld 32 bit-processoren (soft-cores), geheugenblokken, flash en andere grote blokken bevatten. Deze grote en modernere ASIC’s worden omschreven als system-on-a-chip.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/ASIC

Atomic swap

Atomic swap betekent de mogelijkheid om een cryptovaluta te kunnen verhandelen voor een andere cryptovaluta welke gebruik maakt van een andere blockchain, zonder tussenkomst van een exchange.

B

Bear

Een persoon die pessimistisch is over de beweging van de marktprijzen en verwacht dat ze (verder) zullen dalen.

Bitcoin ATM

Een geldautomaat waarmee u Bitcoin (en soms andere cryptovaluta) kunt opnemen en Euro’s uit de geldautomaat krijgt. Het is als het ware een Bitcoin pinautomaat.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash is in het kort een hard fork van de Bitcoin blockchain welke nu een zelfstandige blockchain is.

Bitcoin Improvement Proposal (BIP)

Een Bitcoin Improvement Proposal is een uitgebreid voorstel om de Bitcoin blockchain te verbeteren. Dit voorstel wordt door één of meerdere ontwikkelaars gemaakt aan de rest van de Bitcoin gemeenschap.

Bits

Iedere Bitcoin kan verdeeld worden in 100 miljoen Satoshi’s. Dit is de kleinste deling van Bitcoin. Eén bit is gelijk aan 100 Satoshi. Er gaan dus 1 miljoen bits in één Bitcoin.

Block

Een block is een collectie van transacties die gezamenlijk vastgelegd worden in een blockchain.

Blockchain

Een blockchain betekent letterlijk een blokketting of een ketting van blokken. Al deze blokken zijn als het ware pagina’s van een grootboek. Zie het als een lijst met gegevens die gemeenschappelijk wordt bijgehouden en beveiligd. Meestal worden hiervoor (nog) databases gebruikt, die op centrale punten worden beheerd en beveiligd.

Block explorer

Een block explorer is een online platform waar u volledig inzicht krijgt in alle transacties die in de betreffende blockchain gedaan zijn, plus meer inhoudelijke informatie.

Block reward

De winnende miner(s) van een hash ontvangen een block reward. Dit is een beloning voor de miner(s) omdat zij helpen met het uitgeven van nieuwe coins en tegelijkertijd het netwerk draaiende houden en beveiligen.

Bubble

Een bubble ontstaat door een massale hype die door de mainstream media gecreëerd wordt. Het prijsniveau van één of meerdere cryptovaluta’s stijgt dusdanig hard dat deze groei onmogelijk in stand te houden is. Er koopt namelijk vrijwel niemand meer op deze niveau’s. Het gevolg is dat dit hoge prijsniveau snel instort en op zoek gaat naar lagere niveau’s waar wél weer veel gekocht zal worden. Dit proces kan zich over de jaren meerdere malen herhalen.

Bull

Een persoon die optimistisch is over de beweging van de marktprijzen en verwacht dat ze (verder) zullen stijgen.

Bull trap

Zie onderstaande afbeelding 1.

Afbeelding 1: Main stages in a bubble

Bronvermelding: http://www.marketoracle.co.uk/Article9372.html

Burned

Sommige cryptovaluta’s nemen af in de hoeveelheid in omloop zijnde coins, dit proces wordt het ‘burnen’ van cryptovaluta genoemd. Ripple is hier een geschikt voorbeeld voor.

C

Candlestick

Een candlestick is een dagweergave van de prijsbeweging van een specifieke cryptovaluta. Deze worden weergegeven in groene candlesticks omhoog of rode candlesticks omlaag.

Centraal

Centraal betekent dat iets vanuit één punt bestuurd wordt.

Chain split

Een chain split is een ander woord voor een hard fork. Er is sprake van een chain split als een bepaalde blockchain op een specifiek tijdstip wordt gekopieerd en als nieuwe blockchain verder zal gaan. Vaak met wat aanpassingen.

Chargeback

Een chargeback is in feite een schadevergoeding voor een onverwachte gebeurtenis zoals een hack van een exchange. Dit is niet altijd het geval!

Circulating supply

Het aantal coins dat in omloop zijn voor een specifieke cryptovaluta.

Client

Een client is software waarmee gebruikers gebruik kunnen maken van de toepassingen van bijv. blockchain.

Close

De sluitingsprijs van de dag, ook al sluiten de crypto markten niet daadwerkelijk.

CPU

“Een processor, ook wel bekend als CPU is een stuk hardware in een computer dat instaat voor basisbewerkingen en -controle bij het uitvoeren van programmacode.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Processor_(computer)

Cold storage

Cold storage betekent letterlijk vertaald koude opslag. Dit betekent dat uw portfolio aan cryptovaluta offline opgeslagen is op speciaal hiervoor ontworpen hardware wallets.

Confirmaties

Het aantal bevestigingen door nodes (knooppunten) voor een transactie in een netwerk.

Consensus

Consensus wordt bereikt als alle deelnemers in een netwerk overeenstemmen dat alle informatie in één block correct is.

Correctie

Een correctie is een neerwaartse prijsbeweging die nodig is na een te snelle of harde prijsstijging.

Cryptografie

“Cryptografie of geheimschrift houdt zich bezig met technieken voor het verbergen of zodanig versleutelen van te verzenden informatie, dat het voor een cryptoanalist, een persoon die toegang heeft tot het kanaal tussen zender en ontvanger, en dus als het ware ‘mee kan luisteren’, onmogelijk is om tegen aanvaardbare inspanning uit de getransporteerde data af te leiden welke informatie er door de zender was verzonden en welke partijen daarbij betrokken waren.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptografie

D

Date of Launch

Dit is de begindatum van een Initial Coin Offering.

Daytraden

Daytraden is hetzelfde als flippen, en dit is handelen op vaak zeer korte termijn. Koop laag en verkoop hoog, en blijf dit gedurende langere tijd herhalen.

Dead Cat Bounce

Een tijdelijk prijsherstel omhoog dat plaatsvind na een harde prijsbeweging omlaag. Zodra de support bereikt is zal de prijs trachten om de weg terug omhoog te vinden.

Decentraal

Decentraal betekent dat iets niet vanuit één punt bestuurd wordt, maar door zo veel mogelijk onafhankelijke punten.

dApps

DApps zijn gedecentraliseerde applicaties voor o.a. computer en smartphone die dankzij Ethereum leven hebben gekregen.

DAO

DAO is een afkorting voor Decentralised Autonomous Organization, dit is een volledig decentrale organisatie die bestuurd wordt door regels die vastgelegd zijn in Smart Contracts.

DEX

DEX is een afkorting voor Decentralised Exchange, dit is een volledig gedecentraliseerde exchange, zonder tussenkomst van een derde partij. Een DEX kan onmogelijk gehackt worden en is daarmee de veiligste optie.

Deflatie

“Deflatie (‘uitblazen’) is in de economie een aanhoudende daling van het algemene prijsniveau. Anders gezegd is deflatie een negatieve inflatie. Hoewel deflatie op de korte termijn een stijging van de koopkracht betekent, kan het op de middellange termijn zeer schadelijke gevolgen hebben, omdat het de winstgevendheid van bedrijven aantast: zowel huishoudens als bedrijven zullen consumptie en investeringen uitstellen. Deflatie wordt dan ook geassocieerd met recessies.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Deflatie_(economie)

Delegated Proof-of-Stake (DPoS)

Een DPoS consensus algoritme gebruikt minder nodes in het netwerk om tot consensus te komen. Er worden bepaalde nodes aangewezen waar als het ware macht naartoe gedelegeerd wordt. Dit in tegenstelling tot Proof-of-Stake waarbij alle investerende partijen deelnemen in het creëren van nieuwe blocks en volle blocks valideren en verwerken, en hiervoor dus ook allemaal block rewards ontvangen.

Dieptegrafiek

Een dieptegrafiek geeft inzicht in de verdeling tussen bulls en bears in het orderboek. Zulke grafieken geven bepaalde of alle orders in het orderboek van de exchange weer voor één specifieke cryptovaluta. Hiermee kunt u uw gewenste positie in het orderboek bepalen.

Afbeelding 2: Voorbeeld diepte grafiek op Binance.com (bulls in groen en bears in rood)

Voorbeeld Dieptegrafiek

Bronvermelding: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/7ldx92/can_someone_please_explain_what_this_depth_chart

Digitale valuta

Een digitale valuta is iedere vorm van geld die alleen in computers bestaat. Cryptovaluta is hier momenteel het voornaamste voorbeeld van, maar dit kunnen ook valuta’s zijn die in computerspellen gebruikt worden, zoals RuneScape en World of Warcraft.

Digitale identiteit

Een digitale identiteit is een online gebruikersprofiel zoals DigID een geschikt voorbeeld is. DLT technologie zal dit nog veel verder uitbouwen.

Directed Acyclic Graph (DAG)

“Een Directed Acyclic Graph is kort gezegd een alternatief voor de blockchain, en fungeert dus ook als een soort van database. Het gaat hier over informatie in verband met financiële transacties tussen verzenders en ontvangers. Een andere naam voor DAG is Tangle, en het onderscheidt zich vooral door het feit dat verbindingen één richting hebben (vandaar, directed), met als gevolg dat een node binnen de structuur nooit twee keer wordt tegengekomen.”

Afbeelding 3: Voorbeeld Directed Acyclic Graph (DAG)

]

Bronvermelding: https://www.cryptocurrencysite.nl/directed-acyclic-graph

Distributed ledger

Een distributed ledger is een gedistribueerde lijst met informatie die dus collectief wordt bijgehouden.

Distributed Ledger Technology (DLT)

Distributed Ledger Technology is een term waarbinnen alle technologie valt met als doel om een gedistribueerde lijst met informatie te kunnen bijhouden. Hierbinnen vallen dus o.a. de blockchain, de tangle, de DAG, de hashgraph, etc.

Dominantie

Hier wordt meestal de dominantie van Bitcoin mee bedoeld in de algehele markt, dus zijn dominantie ten opzichte van alle andere cryptovaluta’s, uitgedrukt in een percentage.

Voorbeeld: https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage

Double spending

Double spending betekent de mogelijkheid om coins dubbel te kunnen uitgeven. Er is lang nagedacht hoe dit probleem opgelost kon worden en Bitcoin lostte dit probleem als eerste op. Uiteraard dient geld slechts één keer per persoon uitgegeven te kunnen worden, waarna het voor een ander persoon een inkomst is. Uw uitgave is iemand anders zijn/haar inkomen.

Dump

Een dump is een plotselinge massale verkoop (dump) waardoor de prijs vrijwel direct valt.

DYOR

Heel vanzelfsprekend: Do Your Own Research! Het heet niet voor niets RE-search (controlerend zoeken), anders zou het search (zoeken) heten! Zonder ogen zou u alles wat u hoort moeten geloven!

E

Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

Een groep (grote) ondernemers die samen investeren in Ethereum en dit verder willen ontwikkelen in hun bedrijfsvoeringen.

Emissie

Emissie betekent uitgave, oftewel de uitgave van een specifieke cryptovaluta. Iedere cryptovaluta wordt op een andere manier uitgegeven, en iedere manier heeft zijn voor- en nadelen.

ERC-20

“ERC staat voor Ethereum Request for Comment en 20 is de technische variant die eigelijk de technische standaard voor Ethereum token is. In de praktijk wordt het vooral gebruikt als een soort doe-het-zelf kit voor het op een makkelijke manier maken van een cryptovaluta die gebruik maakt van de Ethereum blockchain.

Bronvermelding: https://www.cryptocoinsnieuws.nl/uitleg/wat-is-erc20

Escrow

Escrow services zijn tussenpersonen, die voorheen nodig waren om vertrouwen tussen twee onderhandelende partijen te waarborgen. Deze escrow services zijn sterk in afname omdat DLT technologie ervoor zal zorgen dat vrijwel alle derde partijen geëlimineerd worden. Dit is simpelweg efficiënter, en dus sneller en goedkoper.

Ethereum (ETH)

Ethereum is een blockchain protocol dat de digitale valuta’s beheerd die door de gebruikers aangemaakt kunnen worden. De cryptovaluta die van oorsprong aan de blockchain gekoppeld is is de Ether (ETH). Zowel alle transacties van de Ether als van meer dan honderd andere cryptovaluta worden opgeslagen in de Ethereum blockchain. Ethereum biedt ook zogenaamde Smart Contracts, dit zijn contracten die altijd zoals van te voren afgesproken zullen worden uitgevoerd, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.

Ethereum Improvement Proposal (EIP)

Een Ethereum Improvement Proposal is een uitgebreid voorstel om de Ethereum blockchain te verbeteren. Dit voorstel wordt door één of meerdere ontwikkelaars gemaakt aan de rest van de Ethereum gemeenschap.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

“Ethereum is een open blockchain netwerk, waar iedereen decentrale toepassingen kan ontwerpen en gebruiken. Toepassingen die draaien op de blockchain technologie. Net zoals dat bij de bitcoin het geval is, is niemand de eigenaar van Ethereum en heeft ook niemand de controle over het platform. De Ethereum Virtual Machine is gebaseerd op decentralisatie. Aan de totstandkoming van het Ethereum project hebben zeer veel mensen van over de hele wereld meegewerkt. Ethereum is ontwikkeld om een platform te creëren, waarop decentrale applicaties gemakkelijk kunnen worden aangepast. In tegenstelling tot de bitcoin is het een erg flexibel platform. Het is relatief eenvoudig om nieuwe en veilige toepassingen voor het platform te ontwerpen.”

Bronvermelding: https://www.uitlegblockchain.nl/ethereum-virtual-machine

Exchange-Traded Fund (ETF)

“Een exchange-traded fund (ETF), ook wel een index tracker genoemd, is een passief beheerd beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund

F

Faucet

Een Bitcoin faucet is software waarmee u gratis Bitcoins (of andere cryptovaluta) kunt verdienen door bijv. advertenties te bekijken of een spel te spelen.

Fiduciair geld (fiat)

“Fiduciair geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is (intrinsieke waarde zoals bij gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. De nominale waarde berust dus niet op een bepaald gewicht en gehalte van edelmetaal maar op het vertrouwen dat de economische actoren stellen in de waarde van de munteenheid. Het woord fiduciair is afgeleid van het Latijnse woord voor vertrouwen.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiduciair_geld

Fiat-pegged cryptovaluta

Hiermee worden cryptovaluta zoals de Tether (USDT) of TrueUSD (TUSD) bedoeld, die altijd rond de prijs van $ 1 bewegen. Deze cryptovaluta zijn pegged (vastgemaakt of gestabiliseerd) aan een fiat valuta, meestal de Dollar. Zulk soort cryptovaluta worden meestal gebruikt om uw portfolio te beschermen als er sprake is van een aanzienlijke deflatie van de gehele markt. Dit betekent dat vrijwel alle prijzen blijven dalen gedurende langere tijd.

Flippen

Flippen is hetzelfde als daytraden, en dit is handelen op vaak zeer korte termijn. Koop laag en verkoop hoog, en blijf dit gedurende langere tijd herhalen.

FOMO

Fear Of Missing Out. Zodra de prijsniveau’s hard beginnen te stijgen ontstaat er onder de menigte van (toekomstige) crypto investeerders een gevoel dat ze iets missen, oftewel er is een versterkt koopgevoel.

FUD

Fear, Uncertainty, Doubt. Angst, onzekerheid en twijfel heerst onder de menigte van (toekomstige) crypto investeerders.

Full node

Met full node worden nodes (knooppunten) bedoeld die een up-to-date versie van de gehele blockchain bezitten, en hiermee betrouwbaardere nodes in het netwerk zijn.

Fundamentele analyse

Een fundamentele analyse is een uitgebreide analyse voor één specifieke cryptovaluta. Deze analyse is niet zo zeer prijs technisch, dit wordt geanalyseerd in een technische analyse.

Futures

Met futures kunt u geld verdienen door in te zetten op een prijsstijging of -daling, in plaats van daadwerkelijk de cryptovaluta te hoeven kopen.

G

Gains

Gains maken betekent kortweg winst maken. Dit zou één van uw investeringsdoelen moeten zijn dus.

GAS (GAS)

GAS is de cryptovaluta waarmee de transactiekosten betaald dienen te worden op de NEO blockchain.

Genesis block

Iedere blockchain heeft slechts één genesis block en dat is namelijk het allereerste block met informatie dat verwerkt wordt door het netwerk en opgeslagen wordt in de blockchain. Dit is meestal block 0 of block 1.

Gold-backed cryptocurrency

Hiermee worden cryptovaluta bedoeld die hun waarde ontlenen aan goud, er wordt een bepaalde hoeveelheid goud veilig opgeslagen (in kluizen) en deze cryptovaluta zijn uiteraard onderling met elkaar te verhandelen.

Golem (GNT)

Golem is een blockchain die een decentrale deeleconomie creëert om ongebruikte computerkracht aan elkaar te verhuren. Hiermee biedt Golem de goedkoopste manier om (tijdelijk) processorkracht in te huren.

Graphical Processing Unit (GPU)

“Een graphics processing unit, GPU of grafische processor is een processor die gebruikt wordt voor alle videotaken. Hiermee neemt hij deze taken van de CPU (Central Processing Unit) over. De GPU bevindt zich meestal op een videokaart.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit

H

Hacken

“Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van het middel bedoeld zijn, speciaal met betrekking tot computers. Complexiteit speelt hierbij geen rol, integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur. Ook het gebruik van een wasknijper om te voorkomen dat een broekspijp tussen een fietsketting komt is in principe een hack. “Gewone” uitvindingen en verbeteringen zijn dus geen hacks, zolang ze gebruikt worden waarvoor ze gemaakt zijn.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hacken

Halvering

Hiermee bedoelen we de halvering van de block rewards die periodiek plaatsvindt, afhankelijk van de blockchain. Bij Bitcoin is dit na iedere 210.000 blocks.

Hard cap

Dit is het vooraf vastgestelde maximum bedrag dat in een Initial Coin Offering (ICO) geïnvesteerd kan worden, en dit wordt bepaald door de ontwikkelaars van het betreffende project.

Hard fork

Een hard fork is een ander woord voor een chain split. Er is sprake van een hard fork als een bepaalde blockchain op een specifiek tijdstip wordt gekopieerd en als nieuwe blockchain verder zal gaan. Vaak met wat aanpassingen.

Hash(functie)

“Een hashfunctie is een functie in de informatica die invoer uit een breed domein van waarden omzet in een (meestal) kleiner bereik, meestal een deelverzameling van de gehele getallen. De output wordt de hash, hashcode of digest van de input genoemd. Het is een vorm van pseudonimiseren. Het woord hash komt uit het Engels en betekent hier hakken.

Een cryptografisch veilige hashfunctie heeft de eigenschappen dat het niet mogelijk is om een blok gegevens te vinden dat een gegeven hashcode oplevert, of om twee verschillende blokken gegevens te vinden die dezelfde hashcode opleveren, mits de gegevensblokken niet te klein zijn (zodat ze allemaal geprobeerd kunnen worden). Voorwaarde is ook dat de hashcodes niet te klein zijn, want het proberen van evenveel blokken gegevens als het aantal mogelijke hashcodes levert gemiddeld één keer de gegeven hashcode op.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie

Hashgraph

 

Hash power

Hash power is de totale hoeveelheid processorkracht die een bepaalde mining setup levert.

HODL

Hold On for Dear Life. Oftewel hou vast voor je leven. Of hou vast als je leven je lief is. Dit is de meest eenvoudige investeringsstrategie en betekent kopen en (jaren)lang wachten.

Hot storage

Hot storage betekent kortweg online opgeslagen. Dit is het tegenovergestelde van cold storage. Met hot storage is uw portfolio aan cryptovaluta toegankelijk voor hackers.

Hybrid PoW / PoS

Dit is een kruising tussen Proof-of-Work (PoW) en Proof-of-Stake (PoS) als consensus algoritme. Hiermee kunnen de voordelen van beide manieren behaald worden.

I

Inflatie

“Inflatie (letterlijk ‘opblazen’) of geldontwaarding is een stijging van het algemene prijspeil in een economie. De inflatie wordt doorgaans berekend als de prijsstijging van een ‘mandje’ gangbare consumptie artikelen over een periode van een jaar, uitgedrukt als een percentage.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie

Initial Coin Offering (ICO)

Een Initial Coin Offering (ICO) is een soort crowdfunding of aandelenemissie voor nieuwe blockchains. Het ontwikkelingsteam van een nieuwe blockchain organiseert meestal een ICO, die een aantal weken of maanden duurt. Dit is als het ware een veiling van tokens (munten) om investeringskapitaal in te zamelen.

Instamine

Er is sprake van instamine als de ontwikkelaars van een blockchain in het ontwerp van het protocol hebben besloten dat er vlak na de oprichting een groot gedeelte van alle coins worden gemijnd in een kort tijdbestek. Vaak worden deze coins dan verdeeld onder de investeerders.

Intermediary

Een intermediary is een tussenpersoon of derde partij. Dit wordt ook wel middleman genoemd.

J

JOMO

Joy Of Missing Out. Dit is het tegenovergestelde van FOMO, en hier wordt mee bedoeld dat veel mensen blij zijn om niet in cryptovaluta geïnvesteerd te hebben, meestal is dit bij een aanhoudende deflatie van de markt.

K

KYC

Know Your Customer. Hier wordt wetgeving mee bedoeld die bedrijven verplicht om de identiteit van hun klanten te controleren.

L

Lambo

Afkorting voor Lamborghini, dit is één van de hoofdprijzen die tegenwoordig vaak met cryptovaluta wordt geassocieerd.

Ledger

De Engelse term voor grootboek of lijst.

Leverage

Leverage betekent hefboomwerking. Hiermee bedoelen we dat exchanges u vaak de mogelijkheid bieden om in te zetten met geld dat u leent van de exchange, en hiermee dus een hefboom gebruikt, want u heeft hiermee namelijk meer investeringskapitaal. Dit is erg riskant omdat u dit dus terug moet betalen als u verliest.

Lightning Netwerk

Het Lightning Netwerk is een toevoeging aan de Bitcoin blockchain waar velen lang op gewacht hebben. Het is als het ware een extra laag over de Bitcoin blockchain. Het Lightning Netwerk maakt directe transacties mogelijk tussen nodes (knooppunten). Daarnaast houdt het iedere dag een lijst bij in de “extra laag”, het Lightning Netwerk dus, welke aan het eind van de dag verrekend wordt en van iedere gebruiker één transactie naar de blockchain stuurt.

Zie het als een lijst van kosten en uitgaven die je samen met een vriend(in) bijhoudt als je op vakantie gaat. Jantje betaalt de vliegtickets, Pietje betaalt het hotel, Pietje krijgt vervolgens nog € 50 van Jantje. Oorspronkelijk zijn dit drie transacties, maar het Lightning Netwerk maakt er één transactie van, namelijk de laatste ter waarde van € 50.

Limit order

Een limit order betekent een order die u vastzet in het orderboek. U geeft de exchange bijvoorbeeld de opdracht om 1 Bitcoin te verkopen zodra de prijs € 10.000 raakt. Zodra de € 10.000 euro bereikt wordt, zal uw opdracht automatisch worden uitgevoerd.

Liquidity

Liquidity betekent liquiditeit, oftewel de mogelijkheid voor kapitaal om binnen te stromen in een bepaalde markt. Dit staat in direct verband met het aantal marktplaatsen waar een bepaalde cryptovaluta te verhandelen. Hoe groter het bereik van de cryptovaluta, des te meer kapitaal er binnen zal stromen.

Long

Met long wordt bedoeld dat u een bepaalde cryptovaluta koopt met de intentie om deze later voor een hogere prijs te verkopen.

M

Mainnet

Blockchains hebben een testnet en een mainnet. Het testnet is bedoeld om de blockchain (van te voren) te kunnen testen. Zodra het testnet een bepaalde tijd (meestal één maand) ter wereld is zal het mainnet gepubliceerd worden, dit is de blockchain die klaar is voor gebruik.

Margin call

 

Margin trading

 

Market cap

De market capitalization wordt berekend door de huidige prijs per coin te vermenigvuldigen met het totaal aantal coins dat op dat moment in circulatie zijn.

Er is een groot struikelblok hier, want de market cap weerspiegelt niet de werkelijke waarde van een blockchain. De huidige prijs per coin zou namelijk aanzienlijk lager zijn wanneer de massa besluit om plotseling te verkopen. De market cap is afhankelijk van het volume (waarde die per dag verhandeld wordt).

Voorbeeld: www.coinmarketcap.com

Masternode

 

Max supply

Hier wordt het maximale aantal coins mee bedoeld dat in omloop zal zijn.

MicroBitcoin (uBTC)

Eén miljoenste van een Bitcoin. Een uBTC is gelijk aan een bit.

Microtransactie

Een microtransactie is een transactie van een erg klein bedrag, kleiner dan € 0,01.

Middleman

Een middleman is een tussenpersoon of derde partij. Dit wordt ook wel intermediary genoemd.

Minable

Dit betekent of een cryptovaluta gemijnd kan worden of juist niet.

Mining

Dit is het proces waarmee nieuwe coins uitgegeven worden en transacties bevestigd worden door het netwerk.

Mining contract

U kunt mining contracten afsluiten voor cloud mining. Cloud mining is de makkelijkste optie om Bitcoin en Altcoins te minen. Er zijn verschillende (grote) bedrijven die cloud mining contracten aanbieden die gewoonlijk één of twee jaar duren. Cloud mining betekent kortweg dat u het aanschaffen, installeren en onderhouden van dure mining hardware aan een bedrijf overlaat, waarvoor u vervolgens een gedeelte van de winst ontvangt.

Mining difficulty

Dit is de moeilijkheidsgraad van de unieke hash die aan ieder block in een blockchain is gekoppeld. Deze moeilijkheidsgraad zal toenemen naarmate er meer miners in het betreffende netwerk deelnemen.

Mining pool

Een mining pool is een groep met miners die samenwerken door hun processorkracht met elkaar te combineren.

Mining rig

Dit is speciale hardware die gebruikt wordt om een bepaalde cryptovaluta te mijnen.

Monero (XMR)

Monero is in het kort een klassieke anonieme cryptovaluta.

Moon

Hier wordt een nieuwe all-time high mee bedoeld, oftewel een enorme stijging in prijs. De prijzen schieten hierbij als het ware naar de maan.

Moving Average

“Dit is het voortschrijdend gemiddelde. In de statistiek is een voortschrijdend gemiddelde, wel afgekort aangeduid met MA (Engels: moving average) het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdreeks. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortschrijdend_gemiddelde

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

“Moving average convergence/divergence (MACD) is een indicator die in de technische analyse wordt gebruikt om een trendomkeer in het koersverloop van een aandeel te voorspellen.

De Moving Average Convergence of Divergence (MACD) is het verschil tussen 2 exponentiële Moving Averages (standaardperiodes: 12 en 26 dagen). Door deze groene signaallijn is weer een 12-daagse exponentiële Moving Average getrokken (rode lijn).

De MACD is vaak bekritiseerd vanwege het inadequaat reageren op marktschommelingen. Sinds de crash van de beurzen in 2000, is MACD geen primaire methodiek van analyse meer binnen veel strategieën, maar eerder een monitoringgereedschap.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moving_average_convergence/divergence

Mt. Gox

Mt. Gox was één van de eerste brokers die Bitcoins aanbood in ruil voor fiat valuta. Deze website werd gehackt en hierbij zijn zo’n 850.000 Bitcoins gestolen, waarna de website uit de lucht werd gehaald. Hier wordt vaak naar terug gewezen en Mt. Gox weerspiegelt regel nummer 1 in crypto: laat uw portfolio(‘s) NOOIT LANG op een exchange staan!

Multi-Signature

Dit is een extra beveiliging om een bepaalde cryptovaluta over te maken, dit vereist meer dan één sleutel voor een transactie bevestigd wordt.

N

NEO (NEO)

 

Netwerk

Een netwerk is een samenwerking tussen computers.

No-coiner

Iemand die geen cryptovaluta in zijn/haar bezit heeft.

Node

Een node is een knooppunt in een (blockchain) netwerk. Een node bezit een (gedeeltelijke) kopie van de blockchain.

O

Off-ledger currency

Dit zijn cryptovaluta die niet op de betreffende blockchain gemijnd worden, maar op een ander netwerk.

Offline storage

Offline opslag. Niet op het internet opgeslagen.

On-ledger currency

Dit zijn cryptovaluta die zowel gemijnd wordt op de blockchain als gebruikt wordt op de blockchain.

Online storage

Online opslag. Op het internet opgeslagen.

Open

In de aandelenmarkt wordt hier de openingsprijs van de dag mee bedoeld.

Open source

“Open source of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.

Voordat de term open source algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen om het concept te beschrijven. Het dankt zijn huidige populariteit mede aan het toenemende gebruik van internet, het mogelijk maken van diverse productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschappen. De bekendste vorm is opensourcesoftware.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source

Optie

 

Oracle

 

Orderboek

Dit is het handelsboek en hier kunnen alle koop en verkoop orders in geplaatst worden.

Overbought

“Technische analyse term waarmee aangegeven wordt dat de onderliggende waarde “te hard” is gestegen en relatief hoog staat ten opzichte van het nabije verleden.”

Bronvermelding: http://www.beursplein19.nl/mediawiki/index.php/Woordenboek

Oversold

Technische analyse begrip dat aangeeft dat de koers “te hard” is gedaald en relatief laag is ten opzichte van historische niveaus.”

Bronvermelding: http://www.beursplein19.nl/mediawiki/index.php/Woordenboek

Over The Counter (OTC)

“Over-the-counter (OTC) is een term die gehanteerd wordt in de financiële wereld.

De term heeft betrekking op financiële transacties die niet via de beurs verlopen, maar die direct tussen twee partijen afgesloten worden. Een voorbeeld is de valutaoptie. Op de beurs in Amsterdam kunnen alleen valutaopties voor eurodollar verhandeld worden, die ook nog eens over vastgestelde hoeveelheden van valuta moeten gaan. Wil men meer een maatwerkoptie, bijvoorbeeld een optie op Britse ponden of op een afwijkende hoeveelheid dollars, dan zal deze via een OTC-transactie met een bank afgesloten kunnen worden. Ook termijncontracten met afwijkende contractspecificaties, zoals exotische opties, kunnen alleen OTC worden verhandeld.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Over-the-counter_(financieel)

P

Pair

Een pair is een beschikbaar marktpaar tussen twee cryptovaluta, bijvoorbeeld BTC/ETH. Dit betekent kortweg Bitcoin ruilen tegen Ethereum.

Paper wallet

Dit is een papieren wallet die u dient uit te printen en te bewaren.

Peer-to-peer (P2P)

“Een peer-to-peernetwerk (of p2p; Engels: P2P) is een logisch netwerk van computers die in dit netwerk gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Het woord komt van het Engelse peer, dat ‘gelijke’ betekent. Een dergelijk netwerk kent geen vaste werkstations en servers zoals in het client-servermodel, maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren als server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Platform

 

Ponzi scheme

Dit is een andere term voor oplichting of piramidespel. Hier worden bestaande klanten vaak uitbetaald met de inleg van nieuwe klanten. Na verloop van tijd worden alle klanten opgelicht. Nu er wereldwijd striktere wetgeving komt voor cryptovaluta komt het tijdperk van ponzi schemes langzaam aan zijn eind.

Portfolio

Een portfolio is een verzameling van cryptovaluta die één of meerdere personen in bezit hebben.

Pre-mine

 

Pre-sale

De Engelse term voor voorverkoop (voor een Initial Coin Offering).

Private key

“Een geheime sleutel, ook wel privésleutel genoemd (Engelsprivate key), is een van de twee sleutels die gebruikt wordt voor asymmetrische encryptie. Bij deze wijze van informatieversleuteling zijn er twee verschillende sleutels die bij elkaar horen: één voor vercijferen en één voor ontcijferen van informatie. De eigenaar van de geheime sleutel zal die strikt geheim houden en nooit uit handen geven. Dit in tegenstelling tot de publieke sleutel, die bedoeld is om uit te wisselen met degene met wie men wil communiceren.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_sleutel

Public key

Een publieke sleutel (Engelspublic key) is een van de twee sleutels die gebruikt wordt voor asymmetrische cryptografie. Bij deze wijze van informatieversleuteling, zijn er twee verschillende sleutels die bij elkaar horen: een voor vercijferen en een voor ontcijferen van informatie. In tegenstelling tot de geheime sleutel is de publieke sleutel bedoeld om uitgewisseld te worden met degene met wie men wil communiceren.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_sleutel

Proof-of-Authority (PoA)

 

Proof-of-Burn (PoB)

 

Proof-of-Developer (PoD)

 

Proof-of-Stake (PoS)

 

Proof-of-Win (PoW)

 

Protocol

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, medische protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Protocol

Publiek adres

 

Publieke blockchain

Dit zijn blockchains waar iedereen in kan investeren. Er bestaan ook besloten blockchains.

Pump & Dump

 

Q

QR code

“Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode dat in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response (“snel antwoord”).

De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden in Japan inmiddels algemeen gebruikt in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes. In Nederland is de code steeds vaker terug te vinden op posters en in tijdschriften.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code

Qtum (QTUM)

 

R

Recessie

“Recessie betekent letterlijk ‘teruggang’ of ‘achteruitgang’. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is. Wanneer de productie van een economie langdurig en sterk daalt, is er sprake van een depressie.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Recessie

S

Satoshi Nakamoto

Bitcoin is bedacht door Satoshi Nakamoto, wat een pseudoniem voor één of meerdere personen is. Satoshi Nakamoto lag zijn idee vast in een zogenaamde whitepaper en in 2008 publiceerde(n) hij/zij deze in de mailinglist van Cypherpunks. In januari 2009 werd de eerste versie van de Bitcoin Core software gepubliceerd.

Satoshi’s

Iedere Bitcoin kan verdeeld worden in 100 miljoen Satoshi’s. Dit is de kleinste deling van Bitcoin. Verder gaan er 100 Satoshi’s in één bit.

Short

Met short wordt bedoeld dat u een bepaalde cryptovaluta verkoopt met de intentie om deze later terug te kopen voor een lagere prijs.

Stellar (XLM)

 

T

Technische analyse

Een technische analyse is een uitgebreide prijs technische analyse voor één specifieke cryptovaluta. In deze analyse worden alle relevante cijfers doorgelicht om te beoordelen in welke mate een blockchain (o.a.) winstgevend zal zijn in de toekomst.

Testnet

Blockchains hebben een testnet en een mainnet. Het testnet is bedoeld om de blockchain (van te voren) te kunnen testen. Zodra het testnet een bepaalde tijd (meestal één maand) ter wereld is zal het mainnet gepubliceerd worden, dit is de blockchain die klaar is voor gebruik.

TRON (TRX)

 

U

V

W