Laatste revisie: 5 juni 2020

Hier vind u een overzicht met alle meest voorkomende termen die u zult moeten begrijpen om een succesvolle crypto investeerder te worden. We zullen dit woordenboek naar verloop van tijd blijven uitbreiden.

#

Nederlands / Engels

1 u / 1 hr

Afgelopen uur.

24 u / 24 hr

Afgelopen dag.

7 d

Afgelopen week.

30 d

Afgelopen maand.

1 jr / 1 yr

Afgelopen jaar.

51% aanval

Er is sprake van een 51% aanval als er meer dan 51% van de totale processorkracht in een decentraal of gedistribueerd netwerk door één groep personen wordt geleverd.

In dit geval zou deze groep het betreffende netwerk kunnen stoppen, verleden transacties wijzigen, en coins dubbel uitgeven.

A

Ad Hoc

“Ad Hoc” betekent in het Latijns letterlijk “voor hier”, oftewel iets dat specifiek voor deze situatie of dit geval is.

Adres

Een adres is een (tijdelijk) rekeningnummer om cryptovaluta te versturen of te ontvangen. Deze adressen bestaat meestal uit 26-35 cijferige sleutels die uit zowel letters, cijfers, als tekens kunnen bestaan.

AirDrop

Een AirDrop is een nieuwe manier van marketing. Blockchain ontwikkelaars (o.a.) kunnen ervoor kiezen om een AirDrop te houden om hun nieuwe cryptovaluta onder de mensen te brengen. In dit geval geven ze als het ware gratis coupons weg, dit is de makkelijkste vergelijking. Dit doen ze in de hoop dat hun product u bevalt en u op een later tijdstip meer coins zult kopen.

Algoritme

“Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma’s, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt.

Het doel van een algoritme kan van alles zijn met een duidelijk resultaat. De instructies kunnen in het algemeen omgaan met eventualiteiten die bij het uitvoeren kunnen optreden. Algoritmen hebben in het algemeen stappen die zich herhalen (iteratie) of die beslissingen (logica of vergelijkingen) vereisen om de taak te voltooien”.

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme

All or None Order (AON)

Allemaal of niets. Hiermee wordt een order bedoeld die helemaal gevuld moet worden of zal worden geannuleerd.

Allocatie

Met allocatie bedoelen we toewijzing, vaak uitgedrukt in een percentage.

Stel u wilt €100 investeren, waarvan €50 in Bitcoin en €50 in Ethereum.

De allocatie voor BTC is dan 50% en voor ETH ook 50%.

All-time-high (ATH)

Het hoogste prijsniveau dat een specifieke cryptovaluta tot nu toe heeft bereikt.

All-time-low (ATL)

Het laagste prijsniveau dat een specifieke cryptovaluta tot nu toe heeft bereikt.

Alpha (versie)

De Alpha versie is de benaming voor software die nog in ontwikkeling is en als een soort van voorvertoning aan het publiek wordt vertoond. De Alpha versie is dan de allereerste beschikbare versie, die vaak nog niet helemaal functioneel is.

Hierna zal de Beta versie vaak volgen die wel helemaal functioneel is, maar nog getest moet worden door de gebruikers.

Altcoin(s)

Bitcoin was de eerste digitale valuta. Alle andere cryptovaluta’s worden altcoins genoemd, wat staat voor alternatieve coins voor Bitcoin dus.

Angel Investor

Hiermee worden rijke investeerders bedoeld die hun eigen vermogen inzetten om een nieuw of opkomend bedrijf aan kapitaal te helpen.

Anti Money Laundering (AML)

Hiermee worden wetgevingen bedoeld die gericht zijn op het tegengaan van witwassen.

Deze term wordt vaak gebruikt als KYC / AML.

API

“Een Application Programming Interface is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken).”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

Arbitrage

“Arbitrage is particuliere rechtspraak buiten de rechter om. Bij overeenkomst kunnen partijen tussen hen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbitrage_(conflict)

ASIC

“Een ASIC (een afkorting van application-specific integrated circuit, oftewel applicatie-specifieke geïntegreerde schakeling) is een IC die voor een specifieke toepassing is gemaakt.

Een ASIC kan ontworpen worden door gebruik te maken van een hardware beschrijvende taal zoals VHDL of Verilog. Moderne ASIC’s worden – op logisch niveau – meestal samengesteld uit functionele blokken en kunnen bijvoorbeeld 32 bit-processoren (soft-cores), geheugenblokken, flash en andere grote blokken bevatten. Deze grote en modernere ASIC’s worden omschreven als system-on-a-chip.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/ASIC

Ask (price)

Ask is de Engelse term voor vraag, oftewel de vraagprijs.

Atomic swap

Atomic swap betekent de mogelijkheid om een cryptovaluta te kunnen verhandelen voor een andere cryptovaluta welke gebruik maakt van een andere blockchain, zonder tussenkomst van een exchange.

Auction

Auction is de Engelse term voor veiling.

B

Bear

Een persoon die pessimistisch is over de beweging van de marktprijzen en verwacht dat ze (verder) zullen dalen.

Benchmark

“Benchmark is een begrip uit de wereld van de kwaliteitsbewaking. De Engelse term benchmark betekent eigenlijk meetspijker, een referentiepunt voor landmeters.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Benchmark_(kwaliteitsbewaking)

Benchmarken kan in de marketing ook betekenen dat u zichzelf of uw eigen bedrijf vergelijkt met iemand of een bedrijf waar u tegenop kijkt. Zo heeft u een maatstaaf waar u zelf naartoe wilt werken.

BEP-2 tokens

BEP-2 tokens zijn vergelijkbaar met ERC-20- en ERC-721 tokens, maar dan bedoelen we hiermee de technische standaard waar tokens aan moeten voldoen die op de Binance Chain aangemaakt kunnen worden.

Beta (versie)

De Alpha versie is de allereerste voorvertoning, die vaak nog niet helemaal functioneel is.

Hierna zal de Bètaversie vaak volgen die wel helemaal functioneel is, maar nog getest moet worden door de gebruikers.

Aan het einde van de Bètaversie zal de volledig afgeronde versie van de software worden gepubliceerd. Vanaf nu is het product klaar, maar zullen er in de toekomst vaak alsnog updates worden aangeboden.

Bid (price)

Bid is de Engelse term voor bod, oftewel de aanbod prijs.

Bid-ask spread

Met de bid-ask spread wordt het marge bedoeld tussen de inkoop- en de verkoopprijs.

De inkoopprijs is dan die van de hoogste inkoper, en de verkoopprijs is dan die van de laagste verkoper op dat moment. De bid-ask spread kan iedere seconde van de dag veranderen.

Binance Coin (BNB)

Binance vinden wij de beste exchange ter wereld, met ontzettend veel mogelijkheden. Binance Coin is de cryptovaluta die gebruikt wordt op de Binance Chain.

Vind hier meer informatie over Binance Coin.

Bitcoin ATM

Een geldautomaat waarmee u Bitcoin (en soms andere cryptovaluta) kunt opnemen en Euro’s uit de geldautomaat krijgt. Het is als het ware een Bitcoin pinautomaat.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash is in het kort een hard fork van de Bitcoin blockchain welke nu een zelfstandige blockchain is met eigen cryptovaluta.

Vind hier meer informatie over Bitcoin Cash.

Bitcoin Core

Dit is de originele Bitcoin Core software die door Satoshi Nakamoto is ontwikkeld.

Bitcoin Improvement Proposal (BIP)

Een Bitcoin Improvement Proposal is een uitgebreid voorstel om de Bitcoin blockchain te verbeteren. Dit voorstel wordt door één of meerdere ontwikkelaars gemaakt aan de rest van de Bitcoin gemeenschap.

Bitcoin Pizza

Er zijn ooit 10.000 Bitcoin (BTC) voor twee pizza’s betaald. Dit werd gedaan door Laszlo Hanyecz.

Bitcoin SV (BSV)

Bitcoin SV is een afkorting voor Bitcoin Satoshi Vision. Dit is een variant voor Bitcoin die in 2019 is ontstaan.

Vind hier meer informatie over Bitcoin SV.

Bits

Iedere Bitcoin kan verdeeld worden in 100 miljoen Satoshi’s. Dit is de kleinste deling van Bitcoin. Eén bit is gelijk aan 100 Satoshi. Er gaan dus 1 miljoen bits in één Bitcoin.

Block

Een block is een collectie van transacties die gezamenlijk vastgelegd worden in een blockchain.

Blockchain

Een blockchain betekent letterlijk een blokketting of een ketting van blokken. Al deze blokken zijn als het ware pagina’s van een grootboek. Zie het als een lijst met gegevens die gemeenschappelijk wordt bijgehouden en beveiligd. Meestal worden hiervoor (nog) databases gebruikt, die op centrale punten worden beheerd en beveiligd.

Block explorer

Een block explorer is een online platform waar u volledig inzicht krijgt in alle transacties die in de betreffende blockchain gedaan zijn, plus meer inhoudelijke informatie.

Voorbeelden: Blockchain.info (BTC / ETH / BCH) en Etherscan.io (ETH).

Block header

Ieder block heeft een block header, waar telkens dezelfde cruciale informatie in staat.

Voorbeelden hiervan zijn de block hoogte, de datum en het tijdstip van het betreffende block.

Block height

Hier wordt de block hoogte mee bedoeld, oftewel het block waar op dit moment in wordt geschreven door het blockchain netwerk.

Block reward

De winnende miner(s) van een hash ontvangen een block reward. Dit is een beloning voor de miner(s) omdat zij helpen met het uitgeven van nieuwe coins en tegelijkertijd het netwerk draaiende houden en beveiligen.

Bounty

Bounty betekent reward of beloning.

Break-even punt

Andere termen voor break-even punt zijn omslagpunt, kritisch punt of dood punt. In de handelswereld betekent dit het punt waarop iemand winst begint te maken.

Bijvoorbeeld het break-evenpunt van een ijssalon ligt na het verkopen van 1000 ijsjes. Alle ijsjes die hierna verkocht worden kunnen tot de brutowinst gerekend worden, minus de (variabele) kosten die hierna nog gemaakt worden.

Breakout

Een breakout naar boven of beneden is een plotselinge en harde stijging of daling van de prijs.

Bubble

Een bubble ontstaat door een massale hype die door de mainstream media gecreëerd wordt. Het prijsniveau van één of meerdere cryptovaluta’s stijgt dusdanig hard dat deze groei onmogelijk in stand te houden is. Er koopt namelijk vrijwel niemand meer op deze niveau’s. Het gevolg is dat dit hoge prijsniveau snel instort en op zoek gaat naar lagere niveau’s waar wél weer veel gekocht zal worden. Dit proces kan zich over de jaren meerdere malen herhalen.

BUIDL

Ontstaan uit de term HODL; BUIDL betekent bouw voor het leven, of blijf gedurende lange tijd hard bouwen.

Bull

Een persoon die optimistisch is over de beweging van de marktprijzen en verwacht dat ze (verder) zullen stijgen.

Bull trap

Zie onderstaande afbeelding 1.

Afbeelding 1: Main stages in a bubble

Bronvermelding: http://www.marketoracle.co.uk/Article9372.html

Burned

Sommige cryptovaluta’s nemen af in de hoeveelheid in omloop zijnde coins, dit proces wordt het ‘burnen’ van cryptovaluta genoemd.

De voornaamste voorbeelden hiervoor zijn Ripple en Binance Coin.

Buy wall

Hiermee worden één of meerdere grote inkoop order(s) bedoeld die als het ware een muur vormen zodat de prijs niet lager het prijsniveau van de inkoop order(s) kan vallen zolang de order(s) nog niet gevuld zijn.

C

Candlestick

Een candlestick is een dagweergave van de prijsbeweging van een specifieke cryptovaluta. Deze worden weergegeven in groene candlesticks omhoog of rode candlesticks omlaag.

Capitulatie

Capitulatie is het moment waarop er plotseling massaal verkocht wordt en de prijs hard omlaag valt. Zie bovenstaande afbeelding 1 onder “Bubble”.

Cardano (ADA)

Cardano staat bekend als een derde generatie blockchain, net zoals EOS en enkele andere blockchains. Cardano maakt gebruik van het Proof-of-Stake consensus algoritme en Cardano betaald al zijn gebruikers voor het staken van hun ADA coins.

Ook zullen Smart Contracts geprogrammeerd kunnen worden. De volledig functionele versie van Cardano zal in de loop van 2020 verschijnen.

Vind hier meer informatie over Cardano.

Centraal

Centraal betekent dat iets vanuit één punt bestuurd wordt.

Centrale bank

Voorbeelden van centrale banken zijn de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB).

Chain split

Een chain split is een ander woord voor een hard fork. Er is sprake van een chain split als een bepaalde blockchain op een specifiek tijdstip wordt gekopieerd en als nieuwe blockchain verder zal gaan. Vaak met wat aanpassingen.

ChainLink (LINK)

ChainLink is een blockchain die Oracles introduceerde. Scroll naar beneden naar de term “Oracles” voor meer informatie hierover.

Vind hier meer informatie over ChainLink.

Chargeback

Een chargeback is in feite een schadevergoeding voor een onverwachte gebeurtenis zoals een hack van een exchange. Dit is niet altijd het geval!

Circulating supply

Het aantal coins dat in omloop zijn voor een specifieke cryptovaluta.

Client

Een client is software waarmee gebruikers gebruik kunnen maken van de toepassingen van bijv. blockchain.

Close

De sluitingsprijs van de dag, ook al sluiten de crypto markten niet daadwerkelijk.

CPU

“Een processor, ook wel bekend als CPU is een stuk hardware in een computer dat instaat voor basisbewerkingen en -controle bij het uitvoeren van programmacode.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Processor_(computer)

Cold storage

Cold storage betekent letterlijk vertaald koude opslag. Dit betekent dat uw portfolio aan cryptovaluta offline opgeslagen is op speciaal hiervoor ontworpen hardware wallets.

Confirmaties

Het aantal bevestigingen door nodes (knooppunten) voor een transactie in een netwerk.

Consensus

Consensus wordt bereikt als alle deelnemers in een netwerk overeenstemmen dat alle informatie in één block correct is.

Correctie

Een correctie is een neerwaartse prijsbeweging die nodig is na een te snelle of harde prijsstijging.

Crypto.com Coin (CRO)

De website Crypto.com heeft een eigen blockchain ontwikkeld met als cryptovaluta CRO. Dit bedrijf wil vooral dat zijn digitale valuta wereldwijd gebruikt wordt om producten en diensten mee te kopen.

Zo komt Crypto.com in 2020 met de MCO Visa Card.

Vind hier meer informatie over Crypto.com Coin.

Cryptografie

“Cryptografie of geheimschrift houdt zich bezig met technieken voor het verbergen of zodanig versleutelen van te verzenden informatie, dat het voor een cryptoanalist, een persoon die toegang heeft tot het kanaal tussen zender en ontvanger, en dus als het ware ‘mee kan luisteren’, onmogelijk is om tegen aanvaardbare inspanning uit de getransporteerde data af te leiden welke informatie er door de zender was verzonden en welke partijen daarbij betrokken waren.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptografie

D

DAO

DAO is een afkorting voor Decentralised Autonomous Organization, dit is een volledig decentrale organisatie die bestuurd wordt door regels die vastgelegd zijn in Smart Contracts.

Voorbeelden van DAO’s zijn The DAO en Digix.io.

dApps

DApps zijn gedecentraliseerde applicaties voor o.a. computer en smartphone die dankzij Ethereum leven hebben gekregen.

Dash (DASH)

DASH is een anonieme digitale valuta die wereldwijd te gebruiken is.

Vind hier meer informatie over DASH.

Date of Launch

Dit is de begindatum van een Initial Coin Offering.

Daytraden

Daytraden is hetzelfde als flippen, en dit is handelen op vaak zeer korte termijn. Koop laag en verkoop hoog, en blijf dit gedurende langere tijd herhalen.

Dead Cat Bounce

Een tijdelijk prijsherstel omhoog dat plaatsvind na een harde prijsbeweging omlaag. Zodra de support bereikt is zal de prijs trachten om de weg terug omhoog te vinden.

Decentraal

Decentraal betekent dat iets niet vanuit één punt bestuurd wordt, maar door zo veel mogelijk onafhankelijke punten.

Deflatie

“Deflatie (‘uitblazen’) is in de economie een aanhoudende daling van het algemene prijsniveau. Anders gezegd is deflatie een negatieve inflatie. Hoewel deflatie op de korte termijn een stijging van de koopkracht betekent, kan het op de middellange termijn zeer schadelijke gevolgen hebben, omdat het de winstgevendheid van bedrijven aantast: zowel huishoudens als bedrijven zullen consumptie en investeringen uitstellen. Deflatie wordt dan ook geassocieerd met recessies.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Deflatie_(economie)

Delegated Proof-of-Stake (DPoS)

Een DPoS consensus algoritme gebruikt minder nodes in het netwerk om tot consensus te komen. Er worden bepaalde nodes aangewezen waar als het ware macht naartoe gedelegeerd wordt.

Dit in tegenstelling tot Proof-of-Stake waarbij alle investerende partijen KUNNEN deelnemen in het creëren van nieuwe blocks en volle blocks valideren en verwerken, en hiervoor dus ook allemaal block rewards ontvangen. Mits ze weten hoe dit moet natuurlijk.

DEX

DEX is een afkorting voor Decentralised Exchange, dit is een volledig gedecentraliseerde exchange, zonder tussenkomst van een derde partij. Een DEX kan onmogelijk gehackt worden en is daarmee de veiligste optie.

Dieptegrafiek

Een dieptegrafiek geeft inzicht in de verdeling tussen bulls en bears in het orderboek. Zulke grafieken geven bepaalde of alle orders in het orderboek van de exchange weer voor één specifieke cryptovaluta. Hiermee kunt u uw gewenste positie in het orderboek bepalen.

Afbeelding 2: Voorbeeld diepte grafiek op Binance.com (bulls in groen en bears in rood)

Voorbeeld Dieptegrafiek

Bronvermelding: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/7ldx92/can_someone_please_explain_what_this_depth_chart

Digitale identiteit

Een digitale identiteit is een online gebruikersprofiel zoals DigID een geschikt voorbeeld is. DLT technologie zal dit nog veel verder uitbouwen.

Digitale valuta

Een digitale valuta is iedere vorm van geld die alleen in computers bestaat. Cryptovaluta is hier momenteel het voornaamste voorbeeld van, maar dit kunnen ook valuta’s zijn die in computerspellen gebruikt worden, zoals RuneScape en World of Warcraft.

Directed Acyclic Graph (DAG)

“Een Directed Acyclic Graph is kort gezegd een alternatief voor de blockchain, en fungeert dus ook als een soort van database. Het gaat hier over informatie in verband met financiële transacties tussen verzenders en ontvangers. Een andere naam voor DAG is Tangle, en het onderscheidt zich vooral door het feit dat verbindingen één richting hebben (vandaar, directed), met als gevolg dat een node binnen de structuur nooit twee keer wordt tegengekomen.”

Afbeelding 3: Directed Acyclic Graph

Directed acyclic graph - Wikipedia

Bronvermelding: https://en.wikipedia.org/wiki/Directed_acyclic_graph

Distributed ledger

Een distributed ledger is een gedistribueerde lijst met informatie die dus collectief wordt bijgehouden.

Distributed Ledger Technology (DLT)

Distributed Ledger Technology is een term waarbinnen alle technologie valt met als doel om een gedistribueerde lijst met informatie te kunnen bijhouden. Hierbinnen vallen dus o.a. de blockchain, de tangle, de DAG, de hashgraph, etc.

Dominantie

Hier wordt meestal de dominantie van Bitcoin mee bedoeld in de algehele markt, dus zijn dominantie ten opzichte van alle andere cryptovaluta’s, uitgedrukt in een percentage.

Voorbeeld: https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage

Double spending

Double spending betekent de mogelijkheid om coins dubbel te kunnen uitgeven. Er is lang nagedacht hoe dit probleem opgelost kon worden en Bitcoin lostte dit probleem als eerste op. Uiteraard dient geld slechts één keer per persoon uitgegeven te kunnen worden, waarna het voor een ander persoon een inkomst is. Uw uitgave is iemand anders zijn/haar inkomen.

Dump

Een dump is een plotselinge massale verkoop (dump) waardoor de prijs vrijwel direct valt.

DYOR

Heel vanzelfsprekend: Do Your Own Research!

E

Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

Een groep (grote) ondernemers die samen investeren in Ethereum en dit verder willen ontwikkelen in hun bedrijfsvoeringen.

Ga hier naar de website van de Enterprise Ethereum Alliance.

Emissie

Emissie betekent uitgave, oftewel de uitgave van een specifieke cryptovaluta. Iedere cryptovaluta wordt op een andere manier uitgegeven, en iedere manier heeft zijn voor- en nadelen.

EOS (EOS)

EOS.IO is een blockchain protocol dat is gericht is op het bouwen van decentrale digitale applicaties. EOS bestaat sinds 1 juli 2017 en is ontwikkeld door Block.one, met onder andere Daniel Larimer van STEEM en Bitshares als hoofdontwikkelaar.

EOS is ook een cryptovaluta en er kunnen tokens aangemaakt worden op het EOS.IO protocol.

Vind hier meer informatie over EOS.

ERC-20 tokens

“ERC staat voor Ethereum Request for Comment en 20 is de technische variant die eigelijk de technische standaard voor Ethereum token is. In de praktijk wordt het vooral gebruikt als een soort doe-het-zelf kit voor het op een makkelijke manier maken van een cryptovaluta die gebruik maakt van de Ethereum blockchain.

Bronvermelding: https://www.cryptocoinsnieuws.nl/uitleg/wat-is-erc20

Er bestaan al meer dan 181.000 verschillende ERC-20 tokens.

ERC-721 tokens

Vergelijkbaar met bovenstaande “ERC-20” term, het grote verschil is dat ERC-721 allemaal anders zijn (zoals een kaartspel) en ERC-20 tokens allemaal hetzelfde zijn.

Escrow

Escrow services zijn tussenpersonen, die voorheen nodig waren om vertrouwen tussen twee onderhandelende partijen te waarborgen. Deze escrow services zijn sterk in afname omdat DLT technologie ervoor zal zorgen dat vrijwel alle derde partijen geëlimineerd worden. Dit is simpelweg efficiënter, en dus sneller en goedkoper.

Ethereum (ETH)

Ethereum is een blockchain protocol dat de digitale valuta’s beheerd die door de gebruikers aangemaakt kunnen worden. De cryptovaluta die van oorsprong aan de blockchain gekoppeld is is de Ether (ETH).

Zowel alle transacties van de Ether als van meer 181.000 verschillende ERC-20 tokens worden opgeslagen in de Ethereum blockchain. Plus ERC-721 tokens.

Ethereum biedt ook zogenaamde Smart Contracts, dit zijn contracten die altijd zoals van te voren afgesproken zullen worden uitgevoerd, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.

Vind hier meer informatie over Ethereum.

Ethereum Classic (ETC)

Op 30 april 2016 werd The DAO opgericht, wat een virtueel investeringsfonds was waar mensen zichzelf met ETH in konden kopen, 1 ETH stond gelijk aan 100 DAO tokens. Hiermee hadden deze mensen stemrecht in The DAO.

Er werden 12,7 miljoen ETH ontvangen in de Initial Coin Offering van The DAO.

The DAO werd op 16 juni 2016 gehackt, waarbij veel van deze ETH dus “verdwenen” zijn in andere handen. Een tijdje later werd er in de Ethereum community voorgesteld om deze hack terug te draaien, welke als Ethereum (ETH) verder is gegaan.

Hierbij is een kopie genomen van de blockchain op een bepaalde block hoogte, toen de hack nog niet had plaatsgevonden. Vanaf deze block hoogte 1.920.000 is Ethereum als hardfork verder gegaan en dit wordt ook wel The DAO hardfork genoemd. Hierbij zijn 3,6 miljoen ETH terug gegeven aan de eigenaren die van een Smart Contract waren gestolen.

Ethereum Classic (ETC) is nu de blockchain die staat voor “Code is code” en is dus eigenlijk de originele Ethereum blockchain.

Vind hier meer informatie over Ethereum Classic.

Bronvermelding: https://medium.com/@ogucluturk/the-dao-hack-explained-unfortunate-take-off-of-smart-contracts-2bd8c8db3562

Ethereum Improvement Proposal (EIP)

Een Ethereum Improvement Proposal is een uitgebreid voorstel om de Ethereum blockchain te verbeteren. Dit voorstel wordt door één of meerdere ontwikkelaars gemaakt aan de rest van de Ethereum gemeenschap.

Ethereum Virtual Machine (EVM)

“Ethereum is een open blockchain netwerk, waar iedereen decentrale toepassingen kan ontwerpen en gebruiken. Toepassingen die draaien op de blockchain technologie. Net zoals dat bij de bitcoin het geval is, is niemand de eigenaar van Ethereum en heeft ook niemand de controle over het platform. De Ethereum Virtual Machine is gebaseerd op decentralisatie. Aan de totstandkoming van het Ethereum project hebben zeer veel mensen van over de hele wereld meegewerkt. Ethereum is ontwikkeld om een platform te creëren, waarop decentrale applicaties gemakkelijk kunnen worden aangepast. In tegenstelling tot de bitcoin is het een erg flexibel platform. Het is relatief eenvoudig om nieuwe en veilige toepassingen voor het platform te ontwerpen.”

Bronvermelding: https://www.uitlegblockchain.nl/ethereum-virtual-machine

Exchange-Traded Fund (ETF)

“Een exchange-traded fund (ETF), ook wel een index tracker genoemd, is een passief beheerd beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund

F

Faucet

Een Bitcoin faucet is software waarmee u gratis Bitcoins (of andere cryptovaluta) kunt verdienen door bijv. advertenties te bekijken of een spel te spelen.

Fiduciair geld (fiat)

“Fiduciair geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is (intrinsieke waarde zoals bij gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. De nominale waarde berust dus niet op een bepaald gewicht en gehalte van edelmetaal maar op het vertrouwen dat de economische actoren stellen in de waarde van de munteenheid. Het woord fiduciair is afgeleid van het Latijnse woord voor vertrouwen.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiduciair_geld

Fiat-pegged cryptovaluta

Hiermee worden cryptovaluta zoals de Tether (USDT) of TrueUSD (TUSD) bedoeld, die altijd rond de prijs van $ 1 bewegen. Deze cryptovaluta zijn pegged (vastgemaakt of gestabiliseerd) aan een fiat valuta, meestal de Dollar.

Een ander woord hiervoor is stablecoins, die meestal gebruikt om uw portfolio te beschermen als er sprake is van een aanzienlijke deflatie van de gehele markt. Dit betekent dat vrijwel alle prijzen blijven dalen gedurende langere tijd.

Flippen

Flippen is hetzelfde als daytraden, en dit is handelen op vaak zeer korte termijn. Koop laag en verkoop hoog, en blijf dit gedurende langere tijd herhalen.

Let natuurlijk wel op de transactiekosten die hierbij komen kijken!

FOMO

Fear Of Missing Out. Zodra de prijsniveau’s hard beginnen te stijgen ontstaat er onder de menigte van (toekomstige) crypto investeerders een gevoel dat ze iets missen, oftewel er is een versterkt koopgevoel.

FUD

Fear, Uncertainty, Doubt. Angst, onzekerheid en twijfel heerst onder de menigte van (toekomstige) crypto investeerders.

Full node

Met full node worden nodes (knooppunten) bedoeld die een up-to-date versie van de gehele blockchain bezitten, en hiermee betrouwbaardere nodes in het netwerk zijn.

Fundamentele analyse

Een fundamentele analyse is een uitgebreide analyse voor één specifieke cryptovaluta. Deze analyse is niet zo zeer prijs technisch, dit wordt geanalyseerd in een technische analyse.

Futures

Met futures kunt u geld verdienen door in te zetten op een prijsstijging of -daling, in plaats van daadwerkelijk de cryptovaluta te hoeven kopen.

G

Gains

Gains maken betekent kortweg winst maken. Dit zou één van uw investeringsdoelen moeten zijn dus.

GAS (GAS)

GAS is de cryptovaluta waarmee de transactiekosten betaald dienen te worden op de NEO blockchain.

Vind hier meer informatie over GAS.

Genesis block

Iedere blockchain heeft slechts één genesis block en dat is namelijk het allereerste block met informatie dat verwerkt wordt door het netwerk en opgeslagen wordt in de blockchain. Dit is meestal block 0 of block 1.

Gold-backed cryptocurrency

Hiermee worden cryptovaluta bedoeld die hun waarde ontlenen aan goud, er wordt een bepaalde hoeveelheid goud veilig opgeslagen (in kluizen) en deze cryptovaluta zijn uiteraard onderling met elkaar te verhandelen.

Golem (GNT)

Golem is een blockchain die een decentrale deeleconomie creëert om ongebruikte computerkracht aan elkaar te verhuren. Hiermee biedt Golem de goedkoopste manier om (tijdelijk) processorkracht in te huren.

Vind hier meer informatie over Golem.

Graphical Processing Unit (GPU)

“Een graphics processing unit, GPU of grafische processor is een processor die gebruikt wordt voor alle videotaken. Hiermee neemt hij deze taken van de CPU (Central Processing Unit) over. De GPU bevindt zich meestal op een videokaart.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit

H

Hacken

“Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van het middel bedoeld zijn, speciaal met betrekking tot computers. Complexiteit speelt hierbij geen rol, integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur. Ook het gebruik van een wasknijper om te voorkomen dat een broekspijp tussen een fietsketting komt is in principe een hack. “Gewone” uitvindingen en verbeteringen zijn dus geen hacks, zolang ze gebruikt worden waarvoor ze gemaakt zijn.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hacken

Halvering

Hiermee bedoelen we de halvering van de block rewards die periodiek plaatsvindt, afhankelijk van de blockchain. Bij Bitcoin is dit na iedere 210.000 blocks.

Hard cap

Dit is het vooraf vastgestelde maximum bedrag dat in een Initial Coin Offering (ICO) geïnvesteerd kan worden, en dit wordt bepaald door de ontwikkelaars van het betreffende project.

Hard fork

Een hard fork is een ander woord voor een chain split. Er is sprake van een hard fork als een bepaalde blockchain op een specifiek tijdstip wordt gekopieerd en als nieuwe blockchain verder zal gaan. Vaak met wat aanpassingen.

Het voornaamste voorbeeld van een hard fork is Bitcoin Cash.

Hash(functie)

“Een hashfunctie is een functie in de informatica die invoer uit een breed domein van waarden omzet in een (meestal) kleiner bereik, meestal een deelverzameling van de gehele getallen. De output wordt de hash, hashcode of digest van de input genoemd. Het is een vorm van pseudonimiseren. Het woord hash komt uit het Engels en betekent hier hakken.

Een cryptografisch veilige hashfunctie heeft de eigenschappen dat het niet mogelijk is om een blok gegevens te vinden dat een gegeven hashcode oplevert, of om twee verschillende blokken gegevens te vinden die dezelfde hashcode opleveren, mits de gegevensblokken niet te klein zijn (zodat ze allemaal geprobeerd kunnen worden). Voorwaarde is ook dat de hashcodes niet te klein zijn, want het proberen van evenveel blokken gegevens als het aantal mogelijke hashcodes levert gemiddeld één keer de gegeven hashcode op.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie

Hashgraph

Een hashgraph is een vorm van Distributed Ledger Technology die in 2016 bedacht is door Leemon Baird.

Bronvermelding: https://en.wikipedia.org/wiki/Hashgraph

Hash power

Hash power is de totale hoeveelheid processorkracht die een bepaalde mining setup levert.

HODL

Hold On for Dear Life. Oftewel hou vast voor je leven. Dit is de meest eenvoudige investeringsstrategie en betekent kopen en (jaren)lang wachten.

Hot storage

Hot storage betekent kortweg online opgeslagen. Dit is het tegenovergestelde van cold storage. Met hot storage is uw portfolio aan cryptovaluta toegankelijk voor hackers.

Hybrid PoW / PoS

Dit is een kruising tussen Proof-of-Work (PoW) en Proof-of-Stake (PoS) als consensus algoritme. Hiermee kunnen de voordelen van beide manieren behaald worden.

I

Inflatie

“Inflatie (letterlijk ‘opblazen’) of geldontwaarding is een stijging van het algemene prijspeil in een economie. De inflatie wordt doorgaans berekend als de prijsstijging van een ‘mandje’ gangbare consumptie artikelen over een periode van een jaar, uitgedrukt als een percentage.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie

Initial Coin Offering (ICO)

Een Initial Coin Offering (ICO) is een soort crowdfunding of aandelenemissie voor nieuwe blockchains. Het ontwikkelingsteam van een nieuwe blockchain organiseert meestal een ICO, die een aantal weken of maanden duurt. Dit is als het ware een veiling van tokens (munten) om investeringskapitaal in te zamelen.

Instamine

Er is sprake van instamine als de ontwikkelaars van een blockchain in het ontwerp van het protocol hebben besloten dat er vlak na de oprichting een groot gedeelte van alle coins worden gemijnd in een kort tijdbestek. Vaak worden deze coins dan verdeeld onder de investeerders.

Intermediary

Een intermediary is een tussenpersoon of derde partij. Dit wordt ook wel middleman genoemd.

Interoperability

In het Nederlands interoperabiliteit. Systemen zijn interoperabel als ze zonder beperkingen samen kunnen werken.

In de wereld van blockchains betekent dit dat steeds meer blockchains met elkaar samen kunnen werken, zoals coins of tokens d.m.v. een Atomic Swap te ruilen van de ene naar de andere blockchain zonder tussenkomst van een exchange.

IOTA (MIOTA)

IOTA is huidige marktleider onder de Internet of Things. IOTA zal veel gebruikt gaan worden in de logistieke sector.

Er wordt voorspeld dat er honderden miljarden apparaten met verschillende Internet of Things zullen gaan communiceren en bovendien door middel van Smart Contracts transacties zullen uitvoeren met elkaar.

IOTA is enorm goedkoop te gebruiken, transacties worden uitgevoerd binnen enkele secondes en de Tangle wordt sneller naarmate er meer nodes in het netwerk komen.

Vind hier meer informatie over IOTA.

J

JOMO

Joy Of Missing Out. Dit is het tegenovergestelde van FOMO, en hier wordt mee bedoeld dat veel mensen blij zijn om niet in cryptovaluta geïnvesteerd te hebben, meestal is dit bij een aanhoudende deflatie van de markt.

K

KYC

Know Your Customer. Hier worden wetgevingen mee bedoeld die bedrijven verplicht om de identiteit van hun klanten te controleren.

Deze term wordt vaak gebruikt als KYC / AML.

L

Lambo

Afkorting voor Lamborghini, dit is één van de hoofdprijzen die tegenwoordig vaak met cryptovaluta wordt geassocieerd.

Ledger

De Engelse term voor grootboek of lijst.

Ledger SAS

Het Franse bedrijf Ledger SAS is volgens ons de beste producent van hardware wallets. Dit zijn USB-wallets waarmee u uw cryptovaluta’s offline op kunt slaan en waarmee u zelf de eigenaar bent van de private keys, in plaats van de exchange waarop u deze heeft opgeslagen.

Ledger Nano S

Dit was de eerste echte goede hardware wallet die op de markt verscheen. Deze hardware wallet is goed en goedkoop.

Koop de Ledger Nano S via onze partner link: https://www.ledger.com/?r=bf3b6bfddc84

Ledger Nano X

Dit is de beste hardware wallet die tot nu toe op de markt is verschenen. Deze hardware wallet is perfect en iets duurder.

Koop de Ledger Nano X via onze partner link: https://www.ledger.com/?r=bf3b6bfddc84

Leverage

Leverage betekent hefboomwerking. Hiermee bedoelen we dat exchanges u vaak de mogelijkheid bieden om in te zetten met geld dat u leent van de exchange, en hiermee dus een hefboom gebruikt, want u heeft hiermee namelijk meer investeringskapitaal. Dit is erg riskant omdat u dit dus terug moet betalen als u verliest.

Lightning Netwerk

Het Lightning Netwerk is een toevoeging aan de Bitcoin blockchain waar velen lang op gewacht hebben. Het is als het ware een extra laag over de Bitcoin blockchain. Het Lightning Netwerk maakt directe transacties mogelijk tussen nodes (knooppunten). Daarnaast houdt het iedere dag een lijst bij in de “extra laag”, het Lightning Netwerk dus, welke aan het eind van de dag verrekend wordt en van iedere gebruiker één transactie naar de blockchain stuurt.

Zie het als een lijst van kosten en uitgaven die je samen met een vriend(in) bijhoudt als je op vakantie gaat. Jantje betaalt de vliegtickets, Pietje betaalt het hotel, Pietje krijgt vervolgens nog € 50 van Jantje. Oorspronkelijk zijn dit drie transacties, maar het Lightning Netwerk maakt er één transactie van, namelijk de laatste ter waarde van € 50.

Limit order

Een limit order betekent een order die u vastzet in het orderboek. U geeft de exchange bijvoorbeeld de opdracht om 1 Bitcoin te verkopen zodra de prijs € 10.000 raakt. Zodra de € 10.000 euro bereikt wordt, zal uw opdracht automatisch worden uitgevoerd.

Liquidity

Liquidity betekent liquiditeit, oftewel de mogelijkheid voor kapitaal om binnen te stromen in een bepaalde markt. Dit staat in direct verband met het aantal marktplaatsen waar een bepaalde cryptovaluta te verhandelen. Hoe groter het bereik van de cryptovaluta, des te meer kapitaal er binnen zal stromen.

Long

Met long wordt bedoeld dat u een bepaalde cryptovaluta koopt met de intentie om deze later voor een hogere prijs te verkopen.

M

Mainnet

Blockchains hebben een testnet en een mainnet. Het testnet is bedoeld om de blockchain (van te voren) te kunnen testen. Zodra het testnet een bepaalde tijd (meestal één maand) ter wereld is zal het mainnet gepubliceerd worden, dit is de blockchain die klaar is voor gebruik.

Margin trading

Margin trading geeft u bijv. een hefboom van 25x waardoor u dus met geleend geld speelt van de exchange en dus 25x zo veel kunt investeren dan u eigenlijk aan vermogen op de exchange heeft.

Dit is een erg riskante manier van investeren, maar wordt desondanks massaal gedaan. Hier houden sommige mensen levens lange schulden aan over.

Market cap

De market capitalization wordt berekend door de huidige prijs per coin te vermenigvuldigen met het totaal aantal coins dat op dat moment in circulatie zijn.

Er is een groot struikelblok hier, want de market cap weerspiegelt niet de werkelijke waarde van een blockchain. De huidige prijs per coin zou namelijk aanzienlijk lager zijn wanneer de massa besluit om plotseling te verkopen. De market cap is afhankelijk van het volume (waarde die per dag verhandeld wordt).

Voorbeelden: www.coinmarketcap.com en https://info.binance.com/en/all

Masternode

Een masternode is altijd verbonden met het internet een heeft een full node (volledige versie) van een specifieke blockchain. Dit is de hoogste node die iedereen in een DLT-netwerk kan hebben en beheren.

Soms worden hier nog extra vereisten aan gesteld zodat er slechts een beperkt aantal masternodes kunnen zijn.

Max supply

Hier wordt het maximale aantal coins mee bedoeld dat in omloop zal zijn.

MicroBitcoin (uBTC)

Eén miljoenste van een Bitcoin. Een uBTC is gelijk aan een bit.

Microtransactie

Een microtransactie is een transactie van een erg klein bedrag, kleiner dan € 0,01.

Middleman

Een middleman is een tussenpersoon of derde partij. Dit wordt ook wel intermediary genoemd.

Minable

Dit betekent of een cryptovaluta gemijnd kan worden of juist niet.

Mining

Dit is het proces waarmee nieuwe coins uitgegeven worden en transacties bevestigd worden door het netwerk.

Mining contract

U kunt mining contracten afsluiten voor cloud mining. Cloud mining is de makkelijkste optie om Bitcoin en Altcoins te minen. Er zijn verschillende (grote) bedrijven die cloud mining contracten aanbieden die gewoonlijk één of twee jaar duren. Cloud mining betekent kortweg dat u het aanschaffen, installeren en onderhouden van dure mining hardware aan een bedrijf overlaat, waarvoor u vervolgens een gedeelte van de winst ontvangt.

Mining difficulty

Dit is de moeilijkheidsgraad van de unieke hash die aan ieder block in een blockchain is gekoppeld. Deze moeilijkheidsgraad zal toenemen naarmate er meer miners in het betreffende netwerk deelnemen.

Mining pool

Een mining pool is een groep met miners die samenwerken door hun processorkracht met elkaar te combineren.

Mining rig

Dit is speciale hardware die gebruikt wordt om een bepaalde cryptovaluta te mijnen.

Monero (XMR)

Monero is in het kort een klassieke anonieme cryptovaluta.

Vind hier meer informatie over Monero.

Moon

Hier wordt een nieuwe all-time high mee bedoeld, oftewel een enorme stijging in prijs. De prijzen schieten hierbij als het ware naar de maan.

Moving Average

“Dit is het voortschrijdend gemiddelde. In de statistiek is een voortschrijdend gemiddelde, wel afgekort aangeduid met MA (Engels: moving average) het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdreeks. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortschrijdend_gemiddelde

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

“Moving average convergence/divergence (MACD) is een indicator die in de technische analyse wordt gebruikt om een trendomkeer in het koersverloop van een aandeel te voorspellen.

De Moving Average Convergence of Divergence (MACD) is het verschil tussen 2 exponentiële Moving Averages (standaardperiodes: 12 en 26 dagen). Door deze groene signaallijn is weer een 12-daagse exponentiële Moving Average getrokken (rode lijn).

De MACD is vaak bekritiseerd vanwege het inadequaat reageren op marktschommelingen. Sinds de crash van de beurzen in 2000, is MACD geen primaire methodiek van analyse meer binnen veel strategieën, maar eerder een monitoringgereedschap.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moving_average_convergence/divergence

Mt. Gox

Mt. Gox was één van de eerste brokers die Bitcoins aanbood in ruil voor fiat valuta. Deze website werd gehackt en hierbij zijn zo’n 850.000 Bitcoins gestolen, waarna de website uit de lucht werd gehaald. Hier wordt vaak naar terug gewezen en Mt. Gox weerspiegelt regel nummer 1 in crypto: laat uw portfolio(‘s) NOOIT LANG op een exchange staan!

Multi-Signature

Dit is een extra beveiliging om een bepaalde cryptovaluta over te maken, dit vereist meer dan één sleutel voor een transactie bevestigd wordt.

N

NEO (NEO)

NEO is een tweede generatie blockchain en is vergelijkbaar met Ethereum, maar is veel minder ver ontwikkeld dan Ethereum. Zo is NEO ook gemaakt om Smart Contracts op te maken, en kunnen er ook tokens aangemaakt worden op de NEO blockchain.

NEO is afkomstig uit China en de oprichter is Da Hongfei.

Vind hier meer informatie over NEO.

Netwerk

Een netwerk is een samenwerking tussen computers.

No-coiner

Iemand die geen cryptovaluta in zijn/haar bezit heeft.

Node

Een node is een knooppunt in een (blockchain) netwerk. Een node bezit een (gedeeltelijke) kopie van de blockchain.

O

Off-ledger currency

Dit zijn cryptovaluta die niet op de betreffende blockchain gemijnd worden, maar op een ander netwerk.

Offline storage

Offline opslag. Niet op het internet opgeslagen.

On-ledger currency

Dit zijn cryptovaluta die zowel gemijnd wordt op de blockchain als gebruikt wordt op de blockchain.

Online storage

Online opslag. Op het internet opgeslagen.

Open

In de aandelenmarkt wordt hier de openingsprijs van de dag mee bedoeld.

Open source

“Open source of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.

Voordat de term open source algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen om het concept te beschrijven. Het dankt zijn huidige populariteit mede aan het toenemende gebruik van internet, het mogelijk maken van diverse productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschappen. De bekendste vorm is opensourcesoftware.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source

Optie

“Een optie is een recht om binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen, soms voor een vastgestelde prijs.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Optie

Oracle

Een blockchain oracle is een derde partij gebruiken als informatiebron zodat deze informatiebron kan worden gebruikt in de uitvoering van Smart Contracts.

Meerdere oracles zijn meerdere informatiebronnen.

Orderboek

Dit is het handelsboek en hier kunnen alle koop en verkoop orders in geplaatst worden.

Overbought

“Technische analyse term waarmee aangegeven wordt dat de onderliggende waarde “te hard” is gestegen en relatief hoog staat ten opzichte van het nabije verleden.”

Bronvermelding: http://www.beursplein19.nl/mediawiki/index.php/Woordenboek

Oversold

Technische analyse begrip dat aangeeft dat de koers “te hard” is gedaald en relatief laag is ten opzichte van historische niveaus.”

Bronvermelding: http://www.beursplein19.nl/mediawiki/index.php/Woordenboek

Over The Counter (OTC)

“Over-the-counter (OTC) is een term die gehanteerd wordt in de financiële wereld.

De term heeft betrekking op financiële transacties die niet via de beurs verlopen, maar die direct tussen twee partijen afgesloten worden. Een voorbeeld is de valutaoptie. Op de beurs in Amsterdam kunnen alleen valutaopties voor eurodollar verhandeld worden, die ook nog eens over vastgestelde hoeveelheden van valuta moeten gaan. Wil men meer een maatwerkoptie, bijvoorbeeld een optie op Britse ponden of op een afwijkende hoeveelheid dollars, dan zal deze via een OTC-transactie met een bank afgesloten kunnen worden. Ook termijncontracten met afwijkende contractspecificaties, zoals exotische opties, kunnen alleen OTC worden verhandeld.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Over-the-counter_(financieel)

P

Pair

Een pair is een beschikbaar marktpaar tussen twee cryptovaluta, bijvoorbeeld BTC/ETH. Dit betekent kortweg Bitcoin ruilen tegen Ethereum.

Paper wallet

Dit is een papieren wallet die u dient uit te printen en te bewaren.

Peer-to-peer (P2P)

“Een peer-to-peernetwerk (of p2p; Engels: P2P) is een logisch netwerk van computers die in dit netwerk gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Het woord komt van het Engelse peer, dat ‘gelijke’ betekent. Een dergelijk netwerk kent geen vaste werkstations en servers zoals in het client-servermodel, maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren als server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Platform

Een platform is een ander woord voor een website of een netwerk dat door gebruikers gebruikt kan worden. Een basis waarop software ontwikkeld wordt.

Ponzi scheme

Dit is een andere term voor oplichting of piramidespel. Hier worden bestaande klanten vaak uitbetaald met de inleg van nieuwe klanten. Na verloop van tijd worden alle klanten opgelicht. Nu er wereldwijd striktere wetgeving komt voor cryptovaluta komt het tijdperk van ponzi schemes langzaam aan zijn eind.

Portfolio

Een portfolio is een verzameling van cryptovaluta die één of meerdere personen in bezit hebben.

Pre-mine

Pre-sale

De Engelse term voor voorverkoop (voor een Initial Coin Offering).

Private key

“Een geheime sleutel, ook wel privésleutel genoemd (Engelsprivate key), is een van de twee sleutels die gebruikt wordt voor asymmetrische encryptie. Bij deze wijze van informatieversleuteling zijn er twee verschillende sleutels die bij elkaar horen: één voor vercijferen en één voor ontcijferen van informatie. De eigenaar van de geheime sleutel zal die strikt geheim houden en nooit uit handen geven. Dit in tegenstelling tot de publieke sleutel, die bedoeld is om uit te wisselen met degene met wie men wil communiceren.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_sleutel

Public key

Een publieke sleutel (Engelspublic key) is een van de twee sleutels die gebruikt wordt voor asymmetrische cryptografie. Bij deze wijze van informatieversleuteling, zijn er twee verschillende sleutels die bij elkaar horen: een voor vercijferen en een voor ontcijferen van informatie. In tegenstelling tot de geheime sleutel is de publieke sleutel bedoeld om uitgewisseld te worden met degene met wie men wil communiceren.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_sleutel

Proof-of-Authority (PoA)

Proof-of-Brain (PoB)

Proof-of-Burn (PoB)

Proof-of-Developer (PoD)

Proof-of-Elapsed-Time (PoET)

Proof-of-Stake (PoS)

Proof-of-Stake (PoS) is de grootste concurrent voor het Proof-of-Win consensus algoritme.

Proof-of-Stake vereist geen miners in het netwerk, maar beloont daarentegen alle investeerders met dividend (winstuitkering). Hierbij krijgen alle investeerders betaald naarmate hun stake (inzet).

Bij Ethereum heet deze manier van verifiëren ‘forgen’, in plaats van het minen bij Bitcoin dus. Alle investeerders maken even veel kans om een block te verifiëren, maar des te groter je inleg, des te meer dividend je verdiend.

Het grootste voordeel van Proof-of-Stake (ten opzichte van Proof-of-Work) is het feit dat er aanzienlijk minder energieverbruik voor nodig is, wat dus naar de toekomst kijkende een absoluut vereiste is. Ook maakt Proof-of-Stake het lastiger om een meerderheid in het netwerk te verkrijgen, wat betekent dat deze meerderheid in staat zou zijn om wijzigingen aan te brengen hierin. Er is dus minder kans op centralisatie.

Investeerders in een blockchain die gebruik maakt van een Proof-of-Stake consensus algoritme worden stakeholders genoemd.

Proof-of-Win (PoW)

Bitcoin maakt gebruik van een Proof-of-Work (PoW) systeem, wat betekent dat miners werk (processorkracht) moeten inzetten om Bitcoin te mijnen.

Proof-of-Win is zeer energie verspillend en zal in de toekomst dus minder gebruikt gaan worden. Het wereldwijde energieverbruik van het Bitcoin blockchain netwerk is VEEL te hoog om in stand te houden.

Protocol

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, medische protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Protocol

Publiek adres

Een publiek adres is hetzelfde als een public key en dit zijn adressen waarmee u cryptovaluta kunt ontvangen of waar u cryptovaluta naartoe kunt sturen.

Publieke blockchain

Dit zijn blockchains waar iedereen in kan investeren. Er bestaan ook besloten blockchains.

Pump & Dump

Pump and dump betekent dat een groep (rijke) personen besluit om plotseling massaal een bepaalde cryptovaluta in te kopen, zodat de prijs hard omhoog schiet. Vervolgens dumpen ze deze cryptovaluta weer op onwetende kopers voor een hogere prijs, zodat de prijs van deze cryptovaluta weer hard omlaag valt.

Q

QR code

“Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode dat in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response (“snel antwoord”).

De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar worden in Japan inmiddels algemeen gebruikt in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes. In Nederland is de code steeds vaker terug te vinden op posters en in tijdschriften.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code

Qtum (QTUM)

Vind hier meer informatie over Qtum.

R

Recessie

“Recessie betekent letterlijk ’teruggang’ of ‘achteruitgang’. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is. Wanneer de productie van een economie langdurig en sterk daalt, is er sprake van een depressie.”

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Recessie

S

Satoshi Nakamoto

Bitcoin is bedacht door Satoshi Nakamoto, wat een pseudoniem voor één of meerdere personen is. Satoshi Nakamoto lag zijn idee vast in een zogenaamde whitepaper en in 2008 publiceerde(n) hij/zij deze in de mailinglist van Cypherpunks. In januari 2009 werd de eerste versie van de Bitcoin Core software gepubliceerd.

Satoshi’s

Iedere Bitcoin kan verdeeld worden in 100 miljoen Satoshi’s. Dit is de kleinste deling van Bitcoin. Verder gaan er 100 Satoshi’s in één bit.

Sell order

Hiermee worden één of meerdere grote verkoop order(s) bedoeld die als het ware een muur vormen zodat de prijs niet hoger dan het prijsniveau van de verkoop order(s) kan klimmen zolang de order(s) nog niet gevuld zijn.

Short

Met short wordt bedoeld dat u een bepaalde cryptovaluta verkoopt met de intentie om deze later terug te kopen voor een lagere prijs.

Stablecoins

Hiermee worden cryptovaluta zoals de Tether (USDT) of TrueUSD (TUSD) bedoeld, die altijd rond de prijs van $ 1 bewegen. Deze cryptovaluta zijn pegged (vastgemaakt of gestabiliseerd) aan een fiat valuta, meestal de Dollar.

Zulk soort cryptovaluta worden meestal gebruikt om uw portfolio te beschermen als er sprake is van een aanzienlijke deflatie van de gehele markt. Dit betekent dat vrijwel alle prijzen blijven dalen gedurende langere tijd.

Stellar Lumens (XLM)

Stellar Lumens is de cryptovaluta die op het Stellaire Protocol (oftewel Stellar) wordt gebruikt.

Vind hier meer informatie over Stellar Lumens.

T

Technische analyse

Een technische analyse is een uitgebreide prijs technische analyse voor één specifieke cryptovaluta. In deze analyse worden alle relevante cijfers doorgelicht om te beoordelen in welke mate een blockchain (o.a.) winstgevend zal zijn in de toekomst.

Testnet

Blockchains hebben een testnet en een mainnet. Het testnet is bedoeld om de blockchain (van te voren) te kunnen testen. Zodra het testnet een bepaalde tijd (meestal één maand) ter wereld is zal het mainnet gepubliceerd worden, dit is de blockchain die klaar is voor gebruik.

TRON (TRX)

Vind hier meer informatie over TRON.

U

V

W