Laatste revisie: 17 januari 2021

Smart Contracts zijn computer protocollen die bedoeld zijn om vertrouwen tussen twee handelende partijen te waarborgen, zonder dat hiervoor de tussenkomst van een derde partij nodig is. Deze contracten zullen altijd precies zoals van te voren beschreven uitgevoerd worden, mits er door beide partijen aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze contracten zijn openbaar en onomkeerbaar.

Bronvermelding: https://www.coindesk.com/information/ethereum-smart-contracts-work

Smart Contracts kunnen ook complete programma’s zijn die altijd zoals vooraf geprogrammeerd worden uitgevoerd. Ethereum is een blockchain die speciaal gemaakt is om Smart Contracts te kunnen creëeren. Ook ERC-20 tokens kunnen aan de Ethereum blockchain worden toegevoegd door middel van Smart Contracts.

Om een geschikt voorbeeld te geven zullen Smart Contracts in de toekomst massaal in de logistiek gebruikt gaan worden. Hierdoor kunnen producten uiteindelijk direct van producent naar de consument worden geleverd, zonder tussenkomst van een derde partij.

Een verdere uitbouwing op Smart Contracts is een Decentrale Autonome Organisatie.

“Een Decentrale Autonome Organisatie (DAO) is een organisatie die wordt gerund door de regels gecodeerd als computerprogramma’s, de zogenaamde smart contracts of ‘slimme contracten’. De regels die een DAO gebruikt om financiële transacties en programma-regels op te slaan, worden gehandhaafd op een blokketen of blockchain. Er zijn verschillende voorbeelden van dit businessmodel. De precieze juridische status van dit soort organisaties is onduidelijk.

Vitalik Buterin stelt dat nadat een DAO is gestart, die zichzelf kan beheren omdat smart contracts mensen vervangen. Ethereum, dat op is gebouwd op een blokketen en gestart in 2015, wordt wel beschreven als een ander platform dat DAO’s kan starten. Andere voorbeelden van DAO’s zijn The DAO en Digix.io. Een digitale munt DigixDAO beïndigde zijn crowdfundingcampagne waarna de munt sinds 28 april 2016 op de beurzen wordt verhandeld.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decentrale_autonome_organisatie