Laatste revisie: 21 januari 2021

Segregated Witness (SegWit) is geïntroduceerd op 24 augustus 2017 om een aantal problemen op te lossen waar Bitcoin mee te maken kreeg. Letterlijk vertaald betekent het gescheiden getuige.

Oorspronkelijk werd er elke 10 minuten één nieuw block van 1 MB aan de Bitcoin blockchain toegevoegd. Dit komt neer op ongeveer 3 transacties per seconde, of zo’n 250.000 per dag. Dit is aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld Visa, welke ongeveer 2000 transacties per seconde verwerkt. Dat zijn meer dan 170 miljoen transacties per dag.

Alhoewel Bitcoin een geniaal idee is, is het geen functioneel betalingsnetwerk. En dit is juist het gene wat Satoshi Nakamoto beschreef als functie van Bitcoin in zijn whitepaper.

De Bitcoin blockchain moest dus kosten wat kost geschaald worden, en één van de doorgevoerde oplossingen hiervoor is Segregated Witness. Elke transactie op de Bitcoin blockchain heeft een digitale handtekening, welke dient ter controle op echtheid. Deze digitale handtekeningen nemen in principe onnodig veel ruimte in op de Bitcoin blockchain.

Wat SegWit doet is de transacties en handtekeningen van elkaar scheiden, om minder ruimte in te nemen van de blockchain. De digitale handtekeningen worden namelijk via een ander netwerk verzonden. De nodes (knooppunten) in het netwerk zijn niet verplicht om aan SegWit deel te nemen, en kunnen dus ook ingesteld worden op alleen “originele”  Bitcoin transacties.

Segregated Witness biedt tevens de mogelijkheid voor grotere blocks (meer MB’s), waarin de transacties en digitale handtekeningen samengevoegd blijven. Segregated Witness kan ongeveer 6 transacties per seconde verwerken, wat Bitcoin nog steeds geen functioneel betalingsnetwerk maakte met Segregated Witness. Dit zijn ongeveer 500.000 transacties per dag.